Ansvarshavende redaktør: Forbundsformand Flemming Vinther: fdv@hkkf.dk

Journalistisk redaktør: Tine Nørholtz: tin@hkkf.dk

Adresseændring: Gitte Huusmann-Hansen: gh@hkkf.dk

Annoncer: Tine Nørholtz: tin@hkkf.dk

 

Fagligt Forsvar nr. 2 2017
  • Påbud mod kolde garager i Oksbøl
  • Heftig kritik af maden i Borris-lejren
  • Fejl i lønkoder giver forkerte tillæg
  • HKKFs mål for det kommende forsvarsforlig
Læs bladet her