Ansvarshavende redaktør: Forbundsformand Flemming Vinther: fdv@hkkf.dk

Journalistisk redaktør: Tine Nørholtz: tin@hkkf.dk

Adresseændring: Gitte Huusmann-Hansen: gh@hkkf.dk

Annoncer: Tine Nørholtz: tin@hkkf.dk

 

Fagligt Forsvar nr. 4 2017
  • Støtte til politiet giver frustrationer
  • Forsvarschefen i skudlinjen
  • Tema om løn og vilkår: Er en aftale en aftale?
  • HKKFs repræsentantskabsmøde