Ansvarshavende redaktør: Forbundsformand Flemming Vinther: fdv@hkkf.dk

Journalistisk redaktør: Tine Nørholtz: tin@hkkf.dk

Adresseændring: Gitte Huusmann-Hansen: gh@hkkf.dk

Annoncer: Tine Nørholtz: tin@hkkf.dk

 

Læs bladet her
Fagligt Forsvar nr. 3 2017
  • Tema: Forlig og konstabelerhvervsuddannelse
  • Korporaler
  • Højesteret om stress
  • Støtte til politiet
Læs bladet her