Ansvarshavende redaktør: Forbundsformand Flemming Vinther: fdv@hkkf.dk

Journalistisk redaktør: Tine Nørholtz: tin@hkkf.dk

Adresseændring: Gitte Huusmann-Hansen: gh@hkkf.dk

Annoncer: Tine Nørholtz: tin@hkkf.dk

 

Fagligt Forsvar nr. 1 2018
  • Hvad betyder konflikten for HKKFs medlemmer?
  • Stort tema om forsvareforliget
  • Husk at bruge din CU
  • Politikerne lyttede til Tung Transport