Ansvarshavende redaktør: Forbundsformand Flemming Vinther: fdv@hkkf.dk

Journalistisk redaktør: Tine Nørholtz: tin@hkkf.dk

Adresseændring: Gitte Huusmann-Hansen: gh@hkkf.dk

Annoncer: Tine Nørholtz: tin@hkkf.dk

 

Fagligt Forsvar sommer 2018
Fagligt Forsvar nr. 2 2018

Fagligt Forsvar sommer 2018:

  • OK18 - hvad betyder det for dig
  • Nye fysiske basiskrav
  • Nye regler om kørsel med hjelm og udrustning
  • Støtte til politiet: Nye erstatningsordninger og nyt åbent brev
    til forsvarschefen om manglende tillæg
Læs bladet her