Ændrede dagpengeregler fra 2. januar 2017

Første del af dagpengereformen træder i kraft 2. januar 2017.
06. januar 2017

Ændringerne påvirker tre områder:

Mulighed for at forlænge perioden med dagpenge

Du kan forlænge den 2-årige dagpengeperiode, hvis du har haft arbejde. Du kan nemlig veksle arbejdstimer til dagpenge i forholdet 1:2. Har du fx arbejdet 481 timer, kan timerne veksles til 962 timers dagpenge, hvilket svarer til et halvt år.

Nye satser for nyuddannede

Dagpengesatsen for nyuddannede og værnepligtige sættes ned til 71,5 pct. af den maksimale dagpengesats, hvis du ikke er forsørger for børn under 18 år. Er du er nyuddannet og forsørger, vil du få 82 pct. af den maksimale dagpengesats, hvilket svarer til satsen for nyuddannede i dag.

Pensionister kan fortsætte som medlemmer i HKKF a-kasse

Medlemmer, der når folkepensionsalderen, får mulighed for et særligt seniormedlemskab. Medlemskabet giver dog ikke ret til dagpenge, men hjælp og sparring til jobsøgning. Som seniormedlem skal du kun betale administrationsbidrag på kr. 148,- pr. måned.

Har du spørgsmål om dagpenge, er du velkommen til at kontakte a-kassen på 86 82 61 88.