Ændrede vilkår for det blå ID-kort til pensionister

Det blå ID-kort er ikke længere gyldig adgangshjemmel til forsvarets etablissementer. Nu skal du have en lokal adgangshjemmel.
12. marts 2018

Værnsfælles Kommando har besluttet, at det blå ID-kort til pensionister fortsat kan udstedes, men at det IKKE længere er gyldig adgangshjemmel til forsvarsministeriets etablissementer. Det skyldes primært sikkerhedsmæssige og administrative udfordringer, som er vanskelige at håndtere overfor pensioneret personel - for eksempel sikkerhedsgodkendelse.

Det er derfor pålagt de lokale garnisonskommandanten, myndighedschefen eller tilsvarende at varetage udstedelse af lokal adgangshjemmel. Det blå ID-kort er nu alene et identitetskort, der dokumenterer dit tilknytningsforhold til forsvaret og dermed letter udstedelsen af den lokale adgangshjemmel. Så når du fremover skal besøge et militært etablissement, anbefales det at rette henvendelse i god tid.

Såfremt du ønsker et blåt ID-kort som pensionist, skal du rette henvendelse således:

• Hvis du ikke er pensioneret endnu, kan du bestille kortet ved skriftlig henvendelse til FPS-KTP-IDKORT, Lautruphøj 8, 2750 Ballerup eller sende en mail til FPS-KTP-IDKORT@mil.dk

• Er du blevet pensioneret uden at have fået bestilt kortet, kan du bestille det ved at skrive til Totalforsvaret, Herningvej 30, Bygning 401, 7470 Karup eller sende en mail til FPS-KTP-TFA@mil.dk

Har du i øvrigt spørgsmål til bestilling, udstedelse og registrering af det blå ID-kort til pensionister, kan du rette henvendelse til FPS-KTP-IDKORT@mil.dk.