Afgørelse: Advokatregning skal være rimelig

Advokatnævnet har for nylig givet en veteran medhold i sin klage over en kæmperegning fra en advokat, som var hyret til at genoptage en arbejdsskadesag om PTSD. Afgørelsen kan få betydning for andre, som får advokatbistand mod at give en procentdel af en eventuel erstatning som salær.
11. maj 2016
"No cure – no pay” er et udtryk for, når advokater tilbyder bistand og kun skal have betaling, hvis sagen vindes. Betalingen skal være rimelig og i overensstemmelse med det arbejde og de timer, advokaten har brugt på sagen, og advokaten må ikke kræve en bestemt procent af en eventuel erstatning.
 
Det fastslår Advokatnævnet , efter en veteran har fået medhold i en klage over en advokat, som krævede over en halv million kr. for at have hjulpet med at få genoptaget veteranens arbejdsskadesag om PTSD – blandt andet fordi, advokaten krævede 8 procent af veteranens erstatning.
 
Advokaten er blevet dømt til at tilbagebetale 134.000 kr. til veteranen samt en bøde på 40.000 kr. til statskassen for at have groft tilsidesat god advokatskik. I HKKF glæder formand,
Flemming Vinther sig over afgørelsen:
 
”Afgørelsen er krystalklar, og der er ingen tvivl om, at advokaten er gået langt over stregen og har udnyttet en PTSD-syg veteran, som var i en desperat situation, fordi han absolut ingen penge havde. På godt dansk, så er det noget svineri, og derfor er jeg selvfølgelig glad for afgørelsen, som også kan komme andre veteraner i lignende situationer til gavn”.
 

Sørens sag

HKKF kender veteranens rigtige navn, men bruger i artiklen et andet navn, ”Søren”.
 
For otte år siden fik Søren kontakt med HKKF Livlinen, som hjælper medlemmer med psykiske efterreaktioner. Søren var ikke medlem i HKKF og kunne derfor ikke få samme hjælp, som HKKFs medlemmer.
 
Da Søren bad om hjælp til sin arbejdsskadesag, foreslog HKKF Livlinen derfor, at han kunne tage kontakt til en advokat, som en samarbejdspartner havde anbefalet.
 
Søren tog kontakt til advokaten, som tilbød, at han kun skulle have salær, hvis Søren fik en erstatning. Advokaten skønnede at skulle have betaling for 15 – 20 timer og et beløb svarende til højst 8 % af erstatningen.
 
Nu bad Søren og advokaten Arbejdsskadestyrelsen genoptage Sørens sag om PTSD, som styrelsen havde afvist i 2010. Efter den nye særlov, fik Søren denne gang anerkendt sin sag.
 

Salær på en halv million kroner

Søren fik tilkendt méngodtgørelse m.m. på 958.200 kr., hvorefter advokaten opkrævede et á conto salær på 95.750 kr. Senere fik Søren også erhvervsevnetabserstatning svarende til 4,3 mio. kr. Nu forlangte advokaten 340.000 kr. (+ moms) oveni á conto-salæret. Det vil sige i alt 520.750 kr. – for omkring 50 timers arbejde.
 
Søren kontaktede HKKF Livlinen, som derefter skrev til advokaten. Det fik advokaten til at nedsætte sit krav fra 8 % til 4 % af erstatningen. Søren afbrød derefter samarbejdet og betalte knap 190.000 kr. i advokatsalær.
 
I mellemtiden tog HKKF Livlinen og Søren kontakt til Soldaterlegatet, som bevilgede støtte til juridisk rådgivning hos advokat Mads K. Pramming. Mads klagede over advokatens adfærd og salærkrav til Advokatnævnet, og det er den klage, Advokatnævnet nu har givet medhold i.
 
Til Soldaterlegatet.dk siger Mads K. Pramming:
 
”Visse advokatfirmaer benytter sig af kreative, men altså ulovlige metoder til at tjene urimelige beløb på bekostning af de tilskadekomne i erstatningssager. Man må gerne benytte No cure – no pay aftaler, og det kan bestemt være til klientens fordel, som ellers ikke vil have råd til advokatbistand, at advokaten tager risikoen. Det gør vi også hos Ehmer Pramming Advokater. Men man må selvfølgelig stadig kun tage et rimeligt salær for sit reelle arbejde! Jeg er godt tilfreds med Advokatnævnets kendelse – vi har fået en brugbar håndsrækning til få sat en stopper for de advokater, som udnytter bl.a. vores alvorligt syge veteraner”.
 
Yvonne Bramsen fra HKKF Livlinen er enig med Mads K. Pramming:
 
"Jeg er utrolig glad for at Mads K. Pramming og Soldaterlegatet har hjulpet Søren til at få en rimelig afgørelse. Nogle vil måske sige, at Søren bare kunne have ladet være at skrive under i første omgang, men virkeligheden er, at det er næste umuligt at samle sig om at forstå en juridisk 15 siders kontrakt, når man har PTSD, og at Søren var i en desperat situation”
 

Har du også fået en stor advokatregning?

Har du som veteran også kørt en arbejdsskadesag pga. følger af din udsendelse, og har du fået en stor advokatregning (over 55-60.000 kr.) efter en salæraftale om en procentandel af din erstatning? Så brug denne afgørelse til at anmode din advokat om at få salæret sat ned med henvisning til Advokatnævnets kendelse. Vil advokaten ikke det, kan du klage til Advokatnævnet
 
Søren er ikke veteranens rigtige navn. HKKF kender det rigtige navn.


Få hjælp og gode råd:

Du kan altid spørge din fagforening, Veterancentret eller støttepersoner i dit netværk om hjælp eller et godt råd.
 
Som medlem i HKKF kan du ringe 33 93 65 22 eller sende en mail til hkkf@hkkf.dk. Du er også velkommen til at ringe, selvom du ikke længere er medlem, fordi du fx ikke længere er ansat i hæren. Så undersøger vi, om HKKF har mulighed for at hjælpe.
 
Endelig skriver Soldaterlegatet på deres hjemmeside  ”Løses sagen ikke på rimelig måde, kan du blive indstillet til Soldaterlegatet for støtte til juridisk rådgivning, så en af vores tilknyttede advokater kan se på sagen uden udgift for dig”.

Fakta

Advokatnævnets kendelse har fastslået:
  • En advokat må ikke indgå salæraftaler om en andel af det udbytte, der måtte opnås ved gennemførelse af en sag.
  • Advokaten har derfor groft tilsidesat god advokatskik og pålægges en bøde på 40.000 kr.
  • En advokat må ikke kræve højere salær for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt: Dette skal ses i forhold til bl.a. sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald, arten og omfanget af det udførte arbejde osv.
  • En advokat skal i forbindelse med aftalen klart og entydigt og skriftligt oplyse klienten om de vigtigste elementer i den påregnede bistand og størrelsen af sit salær. Hvis dette ikke kan beregnes på forhånd, skal advokaten angive den måde, salæret vil blive beregnet på eller et begrundet overslag.
  • Advokaten har ikke givet tilstrækkelig opdrags- og prisoplysning og kan ikke godtgøre, at der er udført arbejde, som er aftalt med klienten, og at salæret er rimeligt i forhold til dette og klientens berettigede forventninger.
  • Advokaten er derfor afskåret fra at opkræve mere end sit oprindelige overslag, det vil sige salær for 20 timers arbejde til i alt 56.250 kr. inkl. moms. Altså små 134.000 kr. retur til veteranen!