Arbejdsskader: Skal du have din ulykkessag genoptaget?

Er du mand, har du fået anerkendt en ulykke og fået erstatningen for erhvervsevnetab udbetalt som engangsbeløb før marts 2015, kan du nu få din arbejdsskadesag genoptaget.
06. februar 2017

Frem til marts 2015 har mænd med arbejdsskader fra ulykker fået et lavere beløb udbetalt end kvinder, når de fik erstatningen som et engangsbeløb. Den praksis har EU afgjort var forkert.

Derfor genoptager Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) nu en række sager for at se, om mændene skal have udbetalt en yderligere erstatning, som svarer til forskellen på det beløb, som en kvinde i samme situation ville have fået udbetalt. Her kan du se, hvad det betyder for nuværende og tidligere konstabler og korporaler.

Du kan få genoptaget din sag, hvis:

  • du er mand
  • du har fået anerkendt en sag om en arbejdsulykke
  • du efter 22. december 1984 har fået udbetalt erstatning for erhvervsevnetab som et engangsbeløb
  • du har været offentligt sikret

Hvorfor efter 22. december 1984?

Den 22. december 1984 trådte EU’s direktiv om ligebehandling i kraft. Mænd, der fra denne dato og frem til 1. marts 2015 har fået udbetalt deres erstatning for erhvervsevnetab som et engangsbeløb, kan få deres sag genoptaget. Sager efter marts 2015 er behandlet efter de nye regler.

Hvad betyder det, at være offentligt sikret?

En sag kan kun genoptages, hvis du har været offentligt sikret. Det har du, hvis din erstatning er udbetalt af forsvaret (Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor) eller af Arbejdsskadestyrelsen.

Hvad skal du gøre?

  • Er din sag afgjort efter 3. september 2014, skal du ikke gøre noget. Så genoptager AES automatisk sagen eller sikrer, at den er behandlet efter de nye regler.
  • Er din sag endnu ikke afgjort, skal du heller ikke gøre noget.
  • Er din sag afgjort efter 22. december 1984 og før 3. september 2014, skal du selv søge om genoptagelse. Se hvordan nedenfor

Sådan søger du om genoptagelse

Du får din sag genoptaget ved at skrive til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på aes@aes.dk

I din mail skal du skrive dit navn, CPR-nummer eller dit sagsnummer og at du gerne vil have din sag genoptaget som følge af EU-dommen. HKKF har lavet et forslag til et en tekst, du kan udfylde med dine oplysninger og sende til AES. Du finder teksten nederst på siden her.

Pas på din erstatning

Hvis du får udbetalt en erstatning, er det vigtigt at du holder den adskilt fra din øvrige økonomi. Så sikrer du, at erstatningen fx ikke indgår ved bodeling ved skilsmisse, at kreditorer kan gøre udlæg i den eller at de påvirker dine sociale ydelser.

Gå til side om arbejdsskadesager, og læs mere om hvordan du passer på din erstatning her.

HKKF: Sen og sølle reaktion fra AES

Åse Lindman er jurist og ansvarlig for HKKFs arbejdsskadeteam. Hun og kollegerne har fokus på, at de medlemmer, der i øjeblikket får hjælp til deres sager af HKKF, får den erstatning de har krav på efter EU dommen. Og hun glæder sig over, at mænd langt om længe sidestilles med kvinder, men mener at AES kunne og burde gøre mere for at hjælpe borgerne:

"Det er mere end to år siden, at EU fastslog, at mænd og kvinder skal have samme beløb udbetalt. Jeg forstår ikke, at AES og beskæftigelsesministeriet har skulle bruge så lang tid, før de nu genoptager sagerne. I virkeligheden har de jo lånt borgernes penge i al den tid. Samtidig synes jeg, at det er for sølle, at AES ikke selv sørger for at genoptage alle relevante sager. Det er jo ikke borgerne, som har begået en fejl, men alligevel er det nu borgerne der får ansvar for at bede om, at fejlen bliver rettet”.

Åse Lindman opfordrer alle til at søge om genoptagelse, hvis de er i tvivl. Og til at dele budskabet:

"Er du i tvivl, om din sag skal genoptages, kan jeg kun opfordre til, at du søger om det for en sikkerheds skyld. Og kender du en kollega eller ven, som har fået en erstatning udbetalt som engangsbeløb, håber jeg, at du vil være med til at gøre ham opmærksom på muligheden. For alle skal selvfølgelig have den erstatning, de har krav på”.

Fakta

Forslag til mail til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Emne: Anmodning om genoptagelse efter EU-dom

Jeg skal hermed bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring genoptage min sag om erstatning for tab af erhvervsevne og beregne erstatningen efter gældende regler.

Jeg fik udbetalt et engangsbeløb den **

(Hvis du vil kreditorbeskytte din tilgodehavende erstatning, kan du skrive)

Jeg ønsker evt. yderligere erstatning udbetalt til kreditorbeskyttet konto

Med venlig hilsen

Navn
AES j.nr. (cpr. nr. /xx)
Adresse
Tlf. nr.

Fakta

Derfor genoptages sagerne nu

  • Den 3. september 2014 fastslog EU-domstolen, at det var i strid med EU’s direktiv om ligebehandling af mænd og kvinder at gøre forskel på, hvor meget mænd og kvinder får udbetalt, når de vælger at få deres erstatning for tab af erhvervsevne udbetalt som et engangsbeløb.
  • I marts 2015 ændrede Arbejdsskadestyrelsen praksis efter dommen, og herefter er der blevet udbetalt det samme beløb til mænd og kvinder baseret på en beregning af den gennemsnitlige levetid for begge køn.
  • I januar 2017 åbner AES op for at genoptage sager fra direktivet blev indført i 1984 og frem til marts 2015.

Gå til pressemeddelelse fra AES om genoptagelse af sagerne