Brev fra Forsvaret til skadede veteraner

Forsvaret sender i disse dage breve til alle veteraner, som har fået anerkendt en arbejdsskade. HKKF får mange spørgsmål om brevet. Her kan du læse svarene.
08. oktober 2015

Hvorfor har jeg fået brevet?

Du har fået brevet, hvis du har en anerkendt arbejdsskade som følge af udsendelse under INTOPS.

Hvorfor sender forsvaret brevet nu?

Forsvaret har nu påtaget sig at hjælpe veteraner med skader fra FN-missioner om at søge FN-erstatning. Samtidig informerer Forsvaret om to andre ordninger, du kan være berettiget til, ud over den erstatning du allerede har fået for din arbejdsskade. Nederst på siden får du en forklaring på alle tre ordninger, som er:

  • Godtgørelse for svie og smerte
  • Ydelse via aktstykke 425
  • FN-erstatning

Får jeg så alle tre ydelser?

Brevet er et standardbrev. Derfor er det ikke sikkert, at du er omfattet af de ordninger, brevet fortæller om. Måske har du også allerede fået ydelsen.

Hvad gør HKKF?

Hvis HKKF fører din arbejdsskadesag for dig, sørger vi for at søge om godtgørelse for svie og smerte og om ydelsen via aktstykke 425. 

Vigtigt for dig, som er skadet på en FN-mission

Har du fået skaden under en FN-mission, skal du selv bede Forsvaret om at søge FN-erstatning til dig. Så skal du blot udfylde spørgeskemaet og skrive under på fuldmagten og sende det direkte til Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Hvad er godtgørelse for svie og smerte?

Godtgørelse for svie og smerte kaldes også kulancemæssig godtgørelse.

Har du fået en arbejdsskade under udsendelse i INTOPS, som betyder, at du har været for syg til at arbejde, kan du være berettiget til godtgørelsen.

Godtgørelsen er på 190 kr. pr. sygedag frem til den dag, hvor Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse om dit varige mén. Beløbet kan dog ikke overstige 72.500 kr.

Hvad er aktstykke 425?

Har du fået tilkendt et erhvervsevnetab på mindst 15 pct. for en arbejdsskade, du har fået under INTOPS, kan du være berettiget til en supplerende ydelse fra Forsvaret – via det såkaldte aktstykke 425 

En betingelse for at være omfattet af aktstykke 425 er, at du ikke er tjenestemand eller omfattet af civilarbejderloven samt ikke længere er ansat i forsvaret.

Hvad er FN-erstatning?

Stammer din anerkendte arbejdsskade fra en FN-mission, kan du få Forsvaret til at ansøge om FN-erstatning for dig. Du skal blot udfylde spørgeskemaet og indsende fuldmagten fra brevet, så sørger Forsvaret resten. 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til FN-erstatning eller spørgeskemaet, kan du ringe til Forsvarets Personalestyrelse på 72 81 90 00.

Som medlem i HKKF kan du også få råd og vejledning af arbejsskadeteamet på tlf. 33 93 65 22 mandag-torsdag fra 8.30-12.30 eller fredag fra 10.00-12.30.