støtte politi

Efter syv måneders pres: Erstatningsordning for soldater, der støtter politiet

Efter syv måneders pres fra HKKFs medlemmer bliver soldater, der yder støtte til politiet, erstatningsmæssigt ligestillet med politifolk. Det er godt, men langt fra godt nok, siger HKKFs formand, Flemming Vinther.
14. maj 2018

”Det er godt, at vi endelig får en afklaring på, at vores medlemmer, der støtter politiet i terrorrelaterede opgaver, nu bliver sikret en erstatning, hvis de kommer til skade eller mister livet under udførelsen af denne opgave. Det krav har vi rejst, allerede før det første hold soldater blev sendt ud i gaderne i september sidste år, og det er helt ufatteligt, at der er gået syv måneder, før det er kommet på plads”, siger Flemming Vinther.

 

HKKF rejste kravet allerede i september 2017, og i december 2017 overrakte tillidsrepræsentanter for de soldater, der på det tidspunkt var eller havde været indsat som støtte til politiet, et åbent brev til forsvarschef Bjørn Bisserup. Her krævede 335 soldater blandt andet, at der kom styr på erstatningsforholdene.

 

”Det har fyldt rigtig meget for vores medlemmer, at der ikke har været klarhed over, hvordan deres nærmeste ville være stillet, hvis det værste skulle ske. Desværre mangler vi stadig den pensionsmæssige ligestilling for overenskomstansatte soldater, der kommer til skade, når de støtter politiet. Den vil vi fortsat kæmpe for”, siger HKKFs formand Flemming Vinther.

 

Med ændringen bliver soldaterne nu ligestillet med politifolk med hensyn til erstatning og dermed også med de kolleger, der bliver udsendt. Men den pensionsmæssige ligestilling, der ligger i aktstykke 425, og som gælder for krigsveteraner, gælder ikke for de soldater, der yder støtte til politiet.

 

Men den pensionsmæssige ligestilling er ikke det eneste, der mangler. Aflønningen for opgaven er der stadig ikke fundet en løsning på. HKKF har krævet et særligt tillæg til soldater, der yder støtte til politiet.

 

”Der er jo ikke bare tale om daglig tjeneste, som er at ligestille med en vagt på kasernen. Der er tale om, at soldaterne indsættes for at bevogte terrortruede mål og for at forhindre terrorister i at rejse ind i Danmark. Med andre ord kan vore medlemmer være sidste barriere, som forhindrer en terrorist i at nå sit mål. Det skal afspejle sig i lønnen, ligesom det skal afspejle sig, at opgaven løses på vilkår, der er belastende for familierne med syv-dages skift og skiftende arbejdstider”, siger Flemming Vinther.

 

Han kalder det helt uacceptabelt, at forsvaret ikke fra dag ét har sørget for acceptable vilkår for dem, der løser opgaven:

 

”Vi har rejst kravene, da det blev besluttet at indsætte de første soldater. I mellemtiden har hold to afløst hold et, og hold tre har afløst hold to, uden at der er fundet en løsning på honoreringen. Det er helt uacceptabelt”.

 

Det tredje krav, HKKF har stillet, er at soldater skal hædres på særlig vis, hvis de bliver dræbt, mens de yder støtte til politiet. På det område har forsvarschefen fortalt, at der er en løsning på vej, siger Flemming Vinther.