Fra konstabel til sergent med eller uden vederlag

Som konstabel kan du søge den afkortede sergentuddannelse uden på forhånd at have en sergentstilling. Eller du kan søge en stilling som sergent og lave en uddannelsesaftale med din chef. Så skal du blot være opmærksom på, at du ikke får et vederlag på 11.385 kroner for at være arbejdstidsneutral på sergentuddannelsen.
18. maj 2017

Flere medlemmer har spurgt HKKF, hvorfor nogle får engangsvederlaget på 11.385 kroner, når de har gennemført den afkortede sergentuddannelse, og andre ikke gør. Her er forklaringen, og hvad du bør overveje, hvis du tænker på at tage springet fra konstabel til sergent.

Søg uddannelsen, før du har en stilling

Du kan søge den afkortede sergentuddannelse, uanset om du har en aftale om at indtræde i en stilling som sergent eller ej. Du kan altså sagtens tage uddannelsen og først bagefter søge de sergentstillinger, der bliver slået op på forsvarets jobportal.

Vælger du denne vej, vil du få et bevis på din uddannelse, når du har bestået sergentuddannelsen, men du vil først blive udnævnt til sergent, når du indtræder i en sergentstilling.

Det betyder også, at du fortsætter på HKKF-overenskomst, mens du er under uddannelse, og til du udnævnes sergent. Og da HKKF har forhandlet et vederlag på plads til de medlemmer, der gennemfører den afkortede sergentuddannelse, vil det betyde, at du får vederlaget på 11.385,31 kroner, når du har gennemført uddannelsen.

Søg stillingen før uddannelsen

Du kan også søge en sergentstilling, før du har uddannelsen. Får du stillingen, skal du og din chef lave en uddannelsesaftale. Når du så har gennemført uddannelsen, udnævnes du til sergent.

Vælger du denne vej, overgår du til CS-overenskomst, når du indtræder i stillingen – altså før du har gennemført den afkortede sergentuddannelse. Derfor får du ikke vederlaget for gennemført sergentuddannelse, som er en del af HKKFs overenskomst.

Fordelen ved denne model er, at du bliver udnævnt til sergent umiddelbart efter, at du har gennemført uddannelsen.

Har du spørgsmål?

Du kan kontakte CS, hvis du har spørgsmål om løn og vilkår som sergent.

Har du spørgsmål om vilkårene, når du gennemfører sergentuddannelsen på HKKF-overenskomst, er du velkommen til at kontakte Mirjam Spetzler på 33 43 21 62 eller msp@hkkf.dk

Læs mere om den afkortede sergentuddannelse på forsvaret.dk