jul

Glædelig jul og godt nytår

På vegne af hele HKKF vil jeg ønske alle medlemmer en dejlig jul og et godt nytår. En særlig hilsen skal lyde til de mange medlemmer, som er på tjeneste i julen i Danmark eller i udlandet.
22. december 2017

2017 har været travlt og særligt år. Det blev året:

  • hvor vi ikke fik det forsvarsforlig, alle havde ventet kom i god tid inden jul
  • hvor HKKF rejste kravet om, at konstabeluddannelsen bliver en erhvervsuddannelse, så I som professionelle soldater får anerkendelse og papir på jeres kompetencer
  • hvor danske politikere traf en skelsættende beslutning om at indsætte bevæbnede soldater i Danmark, og 335 medlemmer sendte et åbent brev til forsvarschefen om, at de føler sig dårligt behandlet, når forsvaret hverken vil honorere den nye opgave eller har sikret pårørende samme erstatning som under INTOPS
  • og hvor optakten til forhandlinger om nye overenskomster i 2018 har vist, at vi som lønmodtagere i staten står længere fra vores arbejdsgiver, end i årtier

og meget, meget andet.

Vi vil tænke tilbage på 2017 som startskuddet for flere forandringer. Jeg er overbevist om, at de nye opgaver med at støtte politiet vil fortsætte. At forliget vil bringe forbedringer – men også udfordringer. Og jeg ved, at en erhvervsuddannelse for konstabler, vil betyde større anerkendelse og respekt for jeres kompetencer – både internt og udenfor forsvare.

Jeg tror desværre også, at vi fortsat vil opleve en arbejdsgiver, som tolker aftaler og regler ud fra, en meget juridisk og økonomisk tilgang, og ikke er så optaget af, hvordan der skabes en god arbejdsplads.  

En arbejdsgiver, hvor vi lokalt og centralt må kæmpe for, at vores aftaler bliver respekteret og I selvfølgelig får de vilkår, I er berettiget til. Både når det handler om maden under en skydelejr i Boris, indkvarteringen under en tjenesterejse til Tyskland og de ydelser, en aktivitet skal afvikles under.

Sideløbende med al dette, og på trods af alle frustrationerne, har I løst opgaverne lige så professionelt og engageret som altid både i udlandet og hjemme i Danmark.

Det fortjener den dybeste respekt, og I skal vide at jeg og alle medarbejdere i HKKF er stolte over at arbejde for hærens konstabler og korporaler. Vi ser frem til at fortsætte kampen i det nye år.

Rigtig glædelig jul til jer alle!

Med venlig hilsen
Flemming Vinther, formand HKKF