HKKF om veteranindsats

Syge veteraner har brug for langt mere end parader og flotte ord, siger HKKFs formand i en kommentar til regeringens servicetjek af veteranindsatsen.
05. september 2016

Forsvarsminister Peter Christensen præsenterer i dag regeringens servicetjek af veteranindsatsen. Udspillet indeholder en række nye initiativer, bl.a. jobpræmie til virksomheder, der ansætter en udfordret veteran, flere behandlingssteder til PTSD-ramte veteraner og en styrkelse af veteranhjemmene.

Flemming Vinther hilser servicetjekket velkommen:

”Veteranpolitikken viderefører en række elementer, som er rigtige og som vi har arbejdet med i årevis. Fx flagdagen, fokus på kompetencevurderinger og overgangen til et civilt liv. Og der er bestemt også grund til at anerkende nogle af de nye initiativer som en styrkelse af veteranhjemmene, bedre robusthedstræning forud for mission, samt at alle veteraner med PTSD fremover er sikret et individuelt behandlingstilbud”.

Men Flemming Vinther havde håbet, at servicetjekket havde indeholdt flere håndfaste initiativer for de hårdest ramte veteraner:

”Det er helt afgørende, at politikerne og alle andre husker, at de syge veteraner har brug for langt mere end flotte parader og store ord. De har brug for en hverdag, hvor de ikke mødes af uforståelige regler, stive regelsæt og årelange sagsbehandlingstider. Derfor har vi i HKKF har peget på tre områder, hvor der er brug for en særlig indsats. Det er skuffende, at ingen af dem er med i regeringens udspil”.

Et af HKKFs ønsker har været at sikre, at alle skadede veteraner kan få den særlige tilskadekomstpension – uanset hvornår de har været udsendt.

”Vi ser stadig, at der gøres forskel på veteranernes pensionsmuligheder alene på grund af en skæringsdato besluttet tilbage i 1996. Det er dybt uretfærdigt, og vi havde håbet, at regeringen havde benyttet servicetjekket til at sikre, at alle veteraner behandles ens”, siger Flemming Vinther.

Han peger desuden på de lange sagsbehandlingstider i Arbejdsskadestyrelsen som et område, der kalder på politisk handling:

”Vi ved - og politikerne ved - at skadede veteraner må vente i over to år på en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen. Det bringer dem i en helt urimelig situation, og det må være et politisk ansvar at tilføre de nødvendige ressourcer, så sagsbehandlingen foregår værdigt og hurtigt”.

Endelig fremhæver Flemming Vinther, at meget syge veteraner har behov for et længerevarende og helhedsorienteret behandlingsforløb i psykiatrien. Det er slet ikke godt nok, at man som PTSD ramt veteran står på gaden igen 48 timer efter, at man er blevet indlagt fordi man nu ikke længere er suciedal. Uden at der er taget stilling til socialt netværk, boligforhold og økonomi.

”Vi vil fortsat holde fokus på de tre områder og søge at skabe politisk opbakning til det. Og så vil vi holde alle op på, at initiativerne i veteranpolitikken konkret omsættes til hjælp og støtte i veteranens hverdag”, siger Flemming Vinther.