OAO Forsvarskursus

Den 15.-18. maj 2017 holder OAO Forsvar kurset "Forsvaret efter nyt forlig" for tillidsrepræsentanter og suppleanter.
01. marts 2017

OAO Forsvar inviterer igen til et kursus, hvor chefer og ledere fra Forsvarsministeriets område vil briefe om deres områder og hermed give deltagerne en bred information til nytte for TRs mange opgaver og kompetencer.

Program

Der tages forbehold for evt. ændringer pga. uforudsete andre opgaver for oplægs­holderne.

Mandag den 15. maj:

10:00-12:00   Velkomst og præsentation

12:00-13:00   Frokost

13:00-15:00   Status for Forsvaret og det kommende forlig v. general Bjørn Bisserup, Forsvarschef

15:00-15:30   Kaffe

15:30-18:00   Skyd på formanden v. Flemming Vinther

18:00-19:00   Middag

19:00-21:00   FOKUS udviklingskontrakter – hvordan får vi dem afholdt v. OAO Forsvar Infogruppe

Tirsdag den 16. maj:

09:00-10:30   Kompetenceudvikling i Forsvaret og TR’s rolle heri v. OAO Forsvar Infogruppe

10:30-12:00   Koncernstyringen og Forsvarsministeriet – hvad er status og hvad sker der i det kommende forlig v. generalløjtnant Per Pugholm Olsen, Koncernstyringsdirektør

12:00-13:00   Frokost

13:00-15:00   Materielanskaffelser og reservedele v. generalløjtnant Niels Bundsgaard, chef for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

15:00-15:30   Kaffe

15:30-17:30   ”Verdens tilstand – udviklingen på den internationale scene” v. dekan Ole Kværnø, Forsvarsakademiet

18:00-19:00   Middag

19:00-21:00   TR’s rolle i Samarbejdsudvalgene v. OAO Forsvar Infogruppe

Onsdag den 17. maj:

09:00-10:30   Veterancentret og deres virke og udfordringer v. kontor­chef Anne Seehausen Hansen, chef for Militærpsykologisk Af­deling og kontorchef Thomas Krohn, chef for Rådgivnings- og Rehabiliteringsafdelingen ved Veterancentret

10:30-12:00   Arktis – vores rolle mod Nord v. kontreadmiral Nils Wang, Chef for Forsvarsakademiet

12:00-13:00   Frokost

13:00-15:00   Fra nedskæringer til massiv vækst v. orlovskaptajn Jan Quist Jakobsen, Chef for Produktionsområde Aalborg, Forsvarets Hovedværksteder

15:00-15:30   Kaffe

15:30-17:30   Terror og politiets samarbejde med Forsvaret og Hjemmeværnet v. politidirektør Thorkild Fogde, Københavns Politi

19:00              Afslutningsmiddag

Torsdag den 18. maj:

09:30-12:00   En kvindelig journalist i Forsvarets brændpunkter v. journalist Louise Winfeld-Høeberg

12:00-13:00   Frokost

13:00-14:00   Afslutning / evaluering v. OAO Forsvar Infogruppe

Kurset afholdes på Vingsted Centret i Vejle.

Tilmelding

Tilmelding skal ske til Sanne på sf@hkkf.dk senest 3. april 2017. Vi opfordrer klubberne til at koordinere tilmeldingen, da HKKF har et begrænset antal pladser på kurset. Ved tilmelding skal oplyses:

  • navn
  • cpr-nr.
  • kursusnummer (1741-17-0002)
  • din mailadresse
  • mobilnummer
  • hjemmeadresse
  • tjenestested 

Oplysningerne giver mulighed for at sende en deltagerliste og kursusmateriale. Deltagerlisten er din bekræftelse på tilmelding, og du kan ligeledes bruge den til at arrangere samkørsel til Vingsted. Deltagerlisten vil OAO Forsvar fremsende hurtigst muligt efter udløb af tilmeldingsfristen.