Arbejdsskader

Mere om arbejdsulykker

En arbejdsulykke skal altid anmeldes, hvilket din arbejdsgiver har ansvar for at gøre.

Hvis du kommer ud for en arbejdsulykke, skal den anmeldes – altid. Beskrivelsen i anmeldelsen skal afspejle præcist, hvad der er sket. Hellere for mange detaljer end for få. Det kan få afgørende betydning for, om din arbejdsskade anerkendes, og hvilken erstatning du kan opnå. Du kan som regel få hjælp af din arbejdsmiljørepræsentant til at sikre, at beskrivelsen svarer til din og vidners oplevelse.

Din arbejdsgiver skal anmelde din ulykke eller arbejdsskade til forsikringsselskabet, hvorfra du vil modtage kvitteringsbrev på, at sagen er anmeldt.

Mange ulykkessager bliver behandlet og ender blot i forsikringsselskabet, fordi der ikke er tale om alvorligere følger. Der kan være tale om refusion af udgifter til behandling eller medicin, og her vil forsikringsselskabet typisk af egen drift refundere dig dine udlæg.

Hvis du og forsikringsselskabet vurderer, at der kan være alvorligere følger, som ikke forsvinder, vil sagen skulle oversendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Du modtager en kvittering fra AES, når de har modtaget sagen.

Gå til lægen eller tandlægen med det samme - også selvom du tror, at det går over. Fortsæt med at gå til lægen, hvis symptomerne ikke går væk. Din journal med dato, hændelsesforløb og dine gener er vigtig i en erstatningssag.

En arbejdsulykke kan være, hvis du:

  • Falder i terrænet og slår din skulder. 
  • Får en luge i hovedet og får hjernerystelse. 
Siden er sidst opdateret: 17.11.22 kl. 13.23

Vibeke Greve Kristensen

Konsulent
Arbejdsskader

Mette Krabbenhøft

Assistent
Arbejdsskader

Kim Pagels

Konsulent
Arbejdsskader