Hjemmeværnet

 • HJV Grænseenhed Vest-1
 • Tillidsrepræsentant

Tine Holm Hermansen

 • HJV Grænseenhed Vest-2
 • Tillidsrepræsentant

Tino Wiuf Jensen

 • HJV Grænseenhed Øst-1
 • Tillidsrepræsentant

Mads Nedergård Qwist

 • HJV Grænseenhed Øst-2
 • Tillidsrepræsentant

Mads Højland Andersen

 • HJV HVS og UDD centrene
 • Tillidsrepræsentant

Michael Snor Sørensen

 • HJV København
 • Tillidsrepræsentant

Søren Højager

 • HJV Sjælland TRSJ, HD-MVS, SLF, KVE, NSJ og KBH
 • Tillidsrepræsentant

Per Fox Nielsen

Hærens Efterretningscenter (HEC)

 • 1 MIBTN
 • Fællestillidsrepræsentant

Henrik Kjær

 • 1 MIBTN / CIMIC-PSYOPSKMP
 • Tillidsrepræsentant

Jesper Burmølle

 • 1 MIBTN / EWKMP
 • Tillidsrepræsentant

Daniel Christoffer Farre

 • 1 MIBTN / ST
 • Tillidsrepræsentant

Martin Sebastian Jordt

 • 2 MIBTN
 • Fællestillidsrepræsentant

Jacob Therkildsen Madsen

 • Staben
 • Fællestillidsrepræsentant

Finn Falck

Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (HKIC)

 • 1 DAA
 • Fællestillidsrepræsentant

Charles Petersen

 • 1 DAA / 1SKYTSBTN
 • Tillidsrepræsentant

Kim B. Olsen

 • 1 DAA / 2FØ-&OBSBT
 • Tillidsrepræsentant

Kenneth Schmidt Pedersen

 • STAB
 • Fællestillidsrepræsentant

Kurt Almestrand

 • STAB / KURSEK
 • Tillidsrepræsentant

Kurt N. Jeppesen

 • STAB / SSE/DRAFD
 • Tillidsrepræsentant

Lars Skovgaard Svenningsen

Ingeniørregimentet (IGR)

 • 1 PNIGBTN
 • Fællestillidsrepræsentant

Casper Loke Vejby Nielsen

 • 1 PNIGBTN / 2MEKIGKMP
 • Tillidsrepræsentant

Christian Nick Gytz Olesen

 • 1 PNIGBTN / 3PKKMP
 • Tillidsrepræsentant

Martin Vedel Nielsen

 • 2 EODBTN
 • Fællestillidsrepræsentant

Jeppe D. S. Christensen

 • 3 KONSTBTN
 • Fællestillidsrepræsentant

Peter Neesgaard Villadsen

 • 3 KONSTBTN / 4CBRN- OG GEOKMP
 • Tillidsrepræsentant

Jan Egon Kristensen