Øvrige

  • OP-VFK
  • Fællestillidsrepræsentant

Lars Lindkilde

  • Stab 1. Brigade
  • Tillidsrepræsentant

Hans P. B. Thams

  • Stab Danske Division
  • Tillidsrepræsentant

Henning B. Andersen