Børn og familie

Barnets sygedage

Hvis dit barn er syg, skal du aftale med din arbejdsgiver, om du kan få lov til at holde fri på barnets 1. og 2. sygedag.

Din arbejdsgiver skal se på, om:

  • Hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt,
  • Forholdene på tjenestestedet tillader det
  • Barnet er under 18 år
  • Barnet er hjemmeværende

Det er derfor arbejdsgiver, der vurderer, om det er muligt for dig at holde barnets sygedag. Du kan risikere at få et nej, hvis forholdene på tjenestestedet ikke tillader det. Ved misbrug kan arbejdsgiver inddrage din adgang til tjenestefrihed.

Den 2. sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag, uanset om det er en arbejdsdag eller en fridag.

Forældrene kan dele de to dage imellem sig, så den ene holder fri den 1. sygedag, og den anden holder fri den 2. sygedag. Det betyder, at selvom du ikke har holdt fri på barnets 1. sygedag, kan du holde fri på barnets 2. sygedag.

Ved barnets sygedag får du den løn, som du ville have fået under egen sygdom. I grundlaget for beregning af løn indgår ikke eventuelle fast påregnelige særlige tillæg.

Reference: § 2 i aftale om fravær af familiemæssige årsager.

Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 17.49

Natasha Engstrøm Zibrandtsen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Michael T. Jensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Flemming Fage Sørensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk