CFU møde 3. april

Statsansatte fastholder skarp linje

Den 3. april besluttede 52 faglige organisationer på det statslige område at fastholde den skarpe linje overfor Moderniseringsstyrelsen.
04. april 2017

CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, repræsenterer 180.000 ansatte i staten. CFU har opsagt samarbejdet med den statslige arbejdsgiver på en række områder (læs mere i nyheden "Statsansatte stopper samarbejde"). Den 3. april drøftede man den nuværende og fremtidige samarbejdssituation med Moderniseringsstyrelsen.

”De statslige medarbejdere er motiverede for at bidrage til at skabe en god og effektiv offentlig sektor til gavn for borgerne, men Moderniseringsstyrelsens nuværende linje truer med at underminere den danske model og det danske velfærdssystem ved at erstatte traditionen for samarbejde med snæver regnearksbaseret ledelsesret”, lyder det i en pressemeddelelse fra CFU.

Flemming Vinther er både formand i HKKF og i CFU. Han udtaler efter mødet:

”Det var et super møde, der viste stort sammenhold i CFU familien. Vi understøtter gerne en effektiv offentlig sektor. Men det kan kun ske, hvis der er respekt om vores aftaler og om vores medlemmers vilkår”.

Hvad skal der til for at genoptage samarbejdet?

Talen er klar: Hvis de statsligt ansatte skal genoptage samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen, kræver det, at:

  • Ministeren anerkender, at hun også er minister for de ansatte i staten 
  • Det lokale samarbejde, som parterne i fællesskab har skabt rammerne for, ikke må bremses af ensidige centrale instrukser fra Moderniseringsstyrelsen
  • Ændringer i medlemmernes vilkår forhandles og drøftes med organisationerne
  • Moderniseringsstyrelsen ændrer adfærd i sin rådgivning af de statslige institutioner. Den nuværende snævre juridiske fortolkning af hvad arbejdsgiveren har ret til, skal erstattes af en rådgivning der har fokus på, hvad der er godt for arbejdspladsen 

Det betyder fremadrettet, at indgribende ændringer i ansættelsesforhold, som for eksempel ændringer af ansættelsesområde ved udflytning af statslige arbejdspladser adresseres ved forhandlingsbordet.

Det er CFU’s bekymring, at Moderniseringsstyrelsens nuværende linje kan komme til at overskygge andre væsentlige dagsordener ved overenskomstforhandlingerne i 2018 og gøre det vanskeligt for parterne at skabe løsninger sammen.

Fakta

CFU repræsentere 180.000 ansatte i staten.

52 faglige organisationer, herunder HKKF, deltog i mødet den 3. april. 

Den 21. december skrev CFU formand Flemming Vinther et åbent brev til minister for offentlig innovation Sophie Løhde og opsagde samarbejdet mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen på en række områder. Læs mere om dette her

Flemming Vinther er både formand i CFU og i HKKF