Statsansatte stopper samarbejde med innovationsministeren

”Vi er trætte af at fremstå som nyttige idioter, der kæmper for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og det lokale samarbejde, samtidig med at vores ledelser stjæler vores fridage og begrænser vores muligheder for at agere som faglige organisationer”. Sådan skriver CFU i et åbent brev den 21. december 2016 til Sophie Løhde.
18. januar 2017

Åbent brev

Kære Sophie

Pæne ord er ikke længere nok!

Tirsdag den 20. december 2016 kl. 14.30 var de statslige topforhandlere fra CFU til møde hos dig som ny minister for offentlig innovation, der samtidig repræsenterer regeringen som statens øverste arbejdsgiver.

Modsat, hvad du skriver på ministeriets hjemmeside, var det ikke kun et ”hilse-på møde”. Det var et krisemøde, som CFU havde anmodet om i begyndelsen af november 2016 under daværende finansminister Claus Hjort.

Baggrunden for mødet er en helt uacceptabel arbejdsgiveradfærd fra en række styrelser og ministerier – bakket op af Moderniseringsstyrelsen.

En arbejdsgiveradfærd, hvor man: 

  • begrænser adgangen for tillidsrepræsentanter og faglige organisationer til informationer i forbindelse med afsked og flytning af medarbejdere
  • forsøger at udvide medarbejdernes ansættelsesområde til at være hele landet
  • afholder kursus omkring ”Low performeres”, hvor 10 procent af de ansatte fremstilles som dovne
  • konsekvent anlægger en ”strammerkurs”, når aftaler og jura skal tolkes
  • oplever angreb på den betalte frokostpause ved flere styrelser
  • oplever angreb på fridage ved flere ministerier.

Det blev på mødet kraftigt understreget fra CFU’s side, at denne adfærd for os er både uforståelig og årsag til, at vores medlemmer – med rette – er vrede.

Du talte på mødet meget om at ”se frem”, og om ”at tage et fælles ansvar for de udfordringer, som staten står overfor”.

Hvis nogen har taget ansvar, så er det CFU og vores medlemsorganisationer. Det har vi helt konkret bevist ved OK11, OK13 og senest ved OK15. Uagtet, at vi ved OK13 blev udsat for et frontalangreb på underviserområdet, og at vi ved OK15 blev udsat for et bagholdsangreb på reguleringsordningen, har vi i respekt for samfundsøkonomien og landets situation, hver gang accepteret overenskomster med endog meget begrænsende lønstigninger.

Vi tager ansvar hver evig eneste dag! Lokalt og centralt.

”It takes two to tango”, og vi er trætte af at fremstå som nyttige idioter, der kæmper for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og det lokale samarbejde, samtidig med at vores ledelser stjæler vores fridage og begrænser vores muligheder for at agere som faglige organisationer.

Nok er nok!

Du meddelte klart på mødet og efterfølgende i jeres pressemeddelelse, at: ”Som minister for offentlig innovation bakker jeg naturligvis op, når de lokale arbejdsgivere tager ansvaret på sig og træffer nogle vanskelige beslutninger om, hvordan der skal prioriteres i deres organisationer”.

Det betyder på dansk, at der er fri jagt på betalte fridage i ministerier og styrelser. Det er brud på den tradition, der følger af den danske model, hvor så store forandringer er genstand for forhandling mellem de centrale parter.

Med den meget klare og beklagelige melding fra dig, ser CFU desværre ikke andre muligheder end at stoppe samarbejdet om følgende projekter aftalte ved OK13 og OK15: 

  • Parterne styrker det centrale og lokale samarbejde
  • Partsfælles indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø
  • Projekt om samarbejde og tillid

Det er ikke en beslutning, som vi er glade for at træffe, for både psykisk arbejdsmiljø og samarbejde er hjerteblod for os og vores medlemmer.

Men med den mangel på vilje til samarbejde, som senest blev demonstreret på mødet i går, er det uholdbart at rejse landet tyndt sammen med repræsentanter for en modpart, som tydeligvis ønsker at drive benhård arbejdsgiveradfærd, og hvor samarbejde og trivsel kun er ord.

På CFU’s vegne Flemming Vinther

Fakta

Åbent samråd om inddragelse af  fridage

I et åbent samråd i beskæftigelsesudvalget den 11. januar 2017 svarede Sophie Løhde på spørgsmål om inddragelse af de statsansattes fridage. Se samrådet på Folketingets tv her

I en kommentar sætter Flemming Vinther som formand for CFU spørgsmålstegn ved ministerens forståelse af spillereglerne på det danske arbejdsmarked:

”På samrådet bekræftede Sophie Løhde sin opbakning til de statslige arbejdsgivere, der ensidigt har opsagt betalte fridage i forbindelse med jul, nytår mv. Ministeren tror tilsyneladende, at man ved ensidige diktater kan fremme en konstruktiv, tillidsfuld dialog og styrke motivation og trivsel hos medarbejderne. Dette er ikke tilfældet. Ministeren forstår tilsyneladende ikke, at aftalesystemet bygger på et fundament, som er langt bredere end det snævert juridiske.