Uddannelse og honorar skal være i orden, når soldater hjælper politiet

Der er tale en helt ny opgave, når soldater skal hjælpe politiet med at bevogte flygtningecentre. Derfor er det vigtigt, at der er klarhed om rammerne, og at både uddannelse og honorering er på plads, mener HKKF.
20. januar 2016

Rigspolitiet har nu anmodet Forsvaret om at have en kapacitet på 400 soldater i beredskab. Kapaciteten skal kunne indsættes til opgaver ved de to etablerede modtagecentre til visitation og indkvartering af frihedsberøvede udlændinge i Vordingborg hhv. Søgaard. Forud for indsættelsen skal soldaterne gennemgå et særligt uddannelsesprogram.

Opgaverne

Dette omtales som fase 2-beredskabet, og det går ud over den periode, der allerede er iværksat med det såkaldte fase 1-beredskab i starten af januar. Fase 2 skal indledningsvis opretholdes i perioden fra 1. februar til 31. marts 2016 og omfatter følgende opgaver:

Ved modtage- og visitationscentrene:

  • Bevogtning og adgangskontrol
  • Påse at de frihedsberøvede ikke uretmæssigt forlader centere
  • Opretholde ro og orden i centeret

Transport:

  • Deltage i transport af frihedsberøvede (fra indre grænse til modtage- og visitationscentrene med politideltagelse og i politiets køretøjer)

Opgaven kan blive længerevarende

Beredskabet omfatter 200 soldater fra 1 BDE, 100 soldater fra 2 BDE og 100 soldater fra TRR, der med 48 timers varsel kan iværksætte forskydning til modtagecentrene. 

Da det må forudses, at de opgaverne kan blive en længerevarende situation, undersøges mulighederne for opstilling af yderligere en 400 mands beredskabsstyrke (hold 2), der eventuelt kan overtage beredskabsopgaven efter 31. marts 2016 eller afløse hold 1 i forbindelse med en aktivering. Det undersøges, om øvrige værn kan bidrage til dette hold 2.

Helt ny opgave kræver klarhed

HKKFs formand Flemming Vinther fortæller, at HKKF er i kontakt med Værnsfælles Kommando og  Hærstaben om løsningen af opgaven.

”Der er tale om en helt ny opgave, som ligger et godt stykke fra de aktiviteter, vi normalt bidrager i. Derfor er det utroligt vigtigt, at rammerne er helt klare”, siger Flemming Vinther.

HKKF følger to hovedspor i forhandlingerne med Hærstaben: Uddannelse og honorering.

”Der skal være fuldstændig styr på uddannelsen, herunder direktiv for anvendelse af magtmidler. Det er vigtigt, at alle er fuldstændig klar over, hvilke magtmidler man råder over, hvornår de kan anvendes, og i hvilket omfang de kan og må anvendes”, siger Flemming Vinther.

Utilfredsstillende at aftale ikke er klar

Det andet spor retter sig mod honorering ved beredskab og indsættelse, og her er der desværre en række uafklarede elementer. Det er naturligvis utilfredsstillende, da nogle af HKKFs medlemmer allerede er i beredskab, udtaler Flemming Vinther:

”Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvad den endelige honorering ender med at være, da det vil bero på en afklaring og forhandling med FPS. Men vi kræver naturligvis, at både indsættelse, og beredskab på så kort varsel som 48 timer skal honoreres”. 

Sagen har høj prioritet for HKKF, som også er i dialog med HOD og CS.