A-kasse

Bliv medlem af a-kassen

HKKF har en selvstændig a-kasse for Hærens konstabler, korporaler og værnepligtige.

Meld dig ind
Du melder dig ind i a-kassen ved at printe og udfylde denne indmeldelsesblanket

Send derefter blanketten til:

HKKF's A-kasse
Borgergade 101A
8600 Silkeborg

Har du problemer med at downloade blanketten, så skriv til medlemsadministration@hkkf.dk. Så sender vi den til dig. 

Kontingent per 1. januar 2024
Ordinært medlemskab 537 kr.
Efterlønsmodtagere 532 kr.
Efterlønsbidrag 548 kr.
Ledige unge under 25 år (fra 27. ydelsesuge) 302 kr.

Bliv seniormedlem
Når du når folkepensionsalderen, kan du blive seniormedlem for 156 kr. om måneden. Medlemskabet giver ikke ret til dagpenge. Men du kan stadig få hjælp til jobsøgning.

Udmeldelse
Udmelde dig skal du gøre skriftligt til udgangen af en måned uden varsel ved at udfylde denne udmeldelsesblanket og sende den til medlemsadministration@hkkf.dk.

Overflytning
Overflytning til anden a-kasse gør du ved at udfylde den samme blanket, som da du meldte dig ind. Du finder den øverst på siden.
Medlemsbidrag betaler du indtil udmeldelsesdatoen. 

Du mister retten til dagpenge, hvis du ikke er medlem af en a-kasse. 

Siden er sidst opdateret: 25.01.24 kl. 08.49