A-kasse

Bliv medlem af a-kassen

HKKF har en selvstændig a-kasse for Hærens konstabler, korporaler og værnepligtige.

En a-kasse er dit økonomiske sikkerhedsnet, hvis du pludselig skulle gå hen og blive arbejdsløs. I sådan et tilfælde er det a-kassen, der står for at udbetale dagpenge. 

HKKF's a-kasse kan også rådgive dig og svare på spørgsmål i forhold til ledighed og efterløn.

Hvis du ønsker at blive medlem af a-kassen, skal du printe og udfylde en indmeldelsesblanket og sende den til:

HKKF's a-kasse

Borgergade 101A

8600 Silkeborg

Du finder blanketten her

Har du problemer med at downloade indmeldelsen, så skriv til medlemsadministration@hkkf.dk, så sender vi den til dig. 

Kontingent per 1. januar 2023
Ordinært medlemsskab 524 kroner
Efterlønsmodtagere 520 kroner
Efterlønsbidrag 531 kroner
Ledige unge under 25 år (fra 27. ydelsesuge) 297 kroner

Medlemmer, der når folkepensionsalderen, har mulighed for et særligt seniormedlemsskab. Medlemskabet giver dog ikke ret til dagpenge, men hjælp og sparring til jobsøgning. Som seniormedlem skal du kun betale administrationsbidrag på 156 kroner per måned.

Overflytning eller udmeldelse

Hvis du vil melde dig ud af a-kassen, skal det ske ved skriftlig henvendelse til a-kassen til udgangen af en måned uden varsel. Du skal betale medlemsbidrag til datoen for udmeldelse.

Ved udmeldelse skal du udfylde denne udmeldelsesblanket og sende den til HKKF’s medlemsadministration via medlemsadministration@hkkf.dk.

Husk at du mister retten til dagpenge, hvis du ikke er medlem af en a-kasse.

Hvis du i stedet skal overflyttes til en anden a-kasse, skal du udfylde samme blanket, som hvis du skal melde dig ind. Du finder blanketten øverst på denne side. 

Siden er sidst opdateret: 4.01.23 kl. 11.03