Rådgivning

Straf og disciplinarmidler

Den militære straffe- og disciplinarlov giver mulighed for at pålægge militære ansatte en sanktion, afhængig af forholdets grovhed.

Den militær disciplinarlovs formål er at sikre disciplinen inden for Forsvaret. Loven giver mulighed for at pålægge militære ansatte en sanktion, hvis der af disciplinære grunde er behov for det.

Militær disciplinarlov anvendes som hovedregel kun, hvis der er tale om mindre grove forhold. Behandlingen af militære disciplinarsager skal følge en bestemt procedure, der er beskrevet i loven. Det er myndighederne selv, der har ansvaret for at behandle sagerne.

Den militær straffelov giver mulighed for at pålægge militære ansatte strafansvar ved grovere militære pligtforsømmelser. Alle de pligtforsømmelser, der er omhandlet i militær disciplinarlov, er også beskrevet i den militære straffelov.

Er der tale om et grovere forhold, vil overtrædelsen som hovedregel skulle afgøres efter militær straffelov.

Forsvarsministeriets Auditørkorps har ansvaret for sager efter den militære straffelov. De afgør i tvivlstilfælde, om en sag skal behandles efter den militære straffelov eller den militære disciplinarlov.

Selvom der er både logik og fornuft i den måde, som den militære straffe- og disciplinarlov er bygget op på, kan der ofte være tvivl om, hvor vidt en forseelse skal vurderes som en straffesag eller disciplinarsag. Der er ingen facitliste, så bliver du involveret i en sag, er det altid en god idé at kontakte din tillidsrepræsentant eller HKKF.

Som medlem af HKKF kan du altid få hjælp og rådgivning, hvis du får en straf eller en sanktion, der knytter sig til tjenesten. Husk, at du har lov til at tage en bisidder med, hvis du indkaldes til en afhøring, og at du kan bede din tillidsrepræsentant om at medvirke som bisidder.

Kontakt HKKF's Faglige Team

Har du spørgsmål til området, kan du altid kontakte Fagligt Team på fagligt@hkkf.dk.  

Flemming Fage Sørensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Michael T. Jensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Natasha Engstrøm Zibrandtsen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk
Siden er sidst opdateret: 29.02.24 kl. 17.08