Rådgivning

Tjenesterejser

Skal du arbejde på et andet tjenestested, er det en tjenesterejse. Det er dit tjenestested, der sammen med dig, skal tilrettelægge rejsevilkårene.

Som ansat under HKKF’s overenskomst er du omfattet af Statens Tjenesterejseaftale.

Som ansat i Forsvaret vil du ofte opleve at skulle arbejde et andet sted end på dit normale tjenestested. Når du skal arbejde på et andet tjenestested, så er du på en tjenesterejse.

På en tjenesterejse er der er en række regler, som Forsvaret skal overholde. Hovedreglen er, at du ikke må have merudgifter på en tjenesterejse. Derfor skal Forsvaret sørge for overnatningsmulighed, transport og kost.

Når du skal på en tjenesterejse, så er det dit tjenestested, der skal tilrettelægge rejsevilkårene i samarbejde med dig. Det betyder, at du kan få indflydelse på, hvordan tjenesterejsen skal foregå. Kan I ikke blive enige om rejsevilkårene, så er det tjenestestedet, der afgør rejsevilkårene.

Nogle gange kan man få rejseydelser skattefrit, hvor de andre gange er skattepligtige. Tjenesterejseaftalen fastsætter de ydelser, man har krav på, men det er de skatteretlige regler, der afgør om rejseydelserne skal beskattes.

Tjenestestedet har derfor en selvstændig forpligtelse til at påse, at skattereglerne overholdes i forbindelse med indberetning. I tvivlstilfælde anbefales det, at tjenestestedet retter henvendelse til skatteforvaltningen.

Herunder beskrives de vigtigste elementer i forbindelse med tjenesterejser.

Siden er sidst opdateret: 19.02.24 kl. 14.22