Efterløn

Arbejde og efterløn

Når du er på efterløn, må du gerne arbejde. Hvis du gør det, skal du indsende et efterlønskort hver måned.

Du må gerne arbejde, når du modtager efterløn. Fradrag for arbejde sker som udgangspunkt efter reglerne for fradrag i dagpenge – det vil sige time for time eller efter omregning ved ukontrollabelt arbejde. Der er mulighed for at få et lempeligt fradrag.

Reglerne om mindsteudbetaling af ydelser gælder også ved arbejde i efterlønsperioden. Der er dog særlige regler for frivilligt arbejde, som betyder, at du ikke bliver trukket i efterlønnen.

Du er velkommen til at kontakte HKKF's a-kasse for at høre nærmere om reglerne.

Efterlønskort og halvårserklæring

Hvis du arbejder, samtidig med at du er på efterløn, skal du indsende dit efterlønskort via 'Mit 3f' én gang om måneden.

Har du ikke arbejde, og forventer du ikke at få det, kan du nøjes med at sende en halvårserklæring. Dette gøres også via 'Mit 3f'.

Selvstændig virksomhed og efterløn

Når du går på efterløn, har du mulighed for at videreføre eller påbegynde selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden.

Husk at du skal søge tilladelse til at videreføre eller påbegynde en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden.

Kontakt HKKF cirka 4 måneder forinden, idet der skal en tilladelse til. Timer ved selvstændig virksomhed fratrækkes i efterlønnen.

Tjenestemand og efterløn

Er du tjenestemand, skal du være opmærksom på, at den pligtige afgangsalder i Forsvaret er lavere end efterlønsalderen.

Afhængig af din alder betyder det, at du umiddelbart ikke kan få efterløn, når du pensioneres fra Forsvaret.

Vælger du derfor at melde dig ledig og stå til rådighed på arbejdsmarkedet, bliver din tjenestemandspension modregnet i dine dagpenge. Når du går på efterløn, vil tjenestemandspensionen også blive modregnet i din efterløn.

Siden er sidst opdateret: 19.05.22 kl. 12.09

Gitte Simonsen

Sagsbehandler
A-kassen
Telefon: 86 82 61 88
E-mail: aks@hkkf.dk

Lone Bøgh

Sagsbehandler
A-kassen
Telefon: 86 82 61 88
E-mail: aks@hkkf.dk