Efterløn

Ret til efterløn

Hvis du skal have ret til efterløn, skal du opfylde nogle betingelser. Du skal blandt andet være medlem af en a-kasse.

For at få ret til efterløn, skal du være medlem af en a-kasse og betale efterlønsbidrag senest fra den dag, du fylder 30 år. I alt skal du betale efterlønsbidrag i 30 år.

Du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet og opfylde beskæftigelseskravet. A-kassen skal derfor vurdere, om du fortsat er til rådighed, hvis du for eksempel har været uden tilknytning til arbejdsmarkedet i længere tid.

Det er forskelligt, hvornår man kan gå på efterløn. Det afhænger af, hvornår du er født. Du kan se den lovbestemte efterløns- og folkepensionsalder og dermed, hvor mange år du kan være på efterløn her.

Er du født i 1967 eller senere, kan din efterløns- og folkepensionsalder blive hævet.

Efterlønsbevis

A-kassen sender automatisk dit efterlønsbevis med virkning fra den dag, du opfylder betingelserne for ret til efterløn. Du skal ikke søge om det. Efterlønsbeviset er en erklæring fra a-kassen om, at du kan få efterløn på det tidspunkt, beviset angiver.

Med efterlønsbeviset får du en række rettigheder:

  • Du skal ikke længere betale efterlønsbidrag.
  • Du har ret til at gå på efterløn, selvom du ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom.
  • Du har mulighed for at optjene en skattefri præmie. 

Hvordan søger jeg om efterløn?

Når a-kassen har sendt dit efterlønsbevis, vil du kunne se det i 'Minpost' på Mit3F. Her skal du bruge dit NemID eller MitID for at logge på.

Herefter skal du på Mit3f udfylde 'ansøgning om efterløn'. Den modtager vi efterfølgende i a-kassen, og når vi har behandlet og godkendt din ansøgning, vil du modtage et brev fra os med yderligere informationer om hvad du skal gøre.

Se vejledningsvideo her: https://vimeo.com/channels/1478923/videos

Efterlønnens størrelse

Størrelsen på din efterløn bliver afgjort af en række forskellige faktorer og er forskellig fra person til person.

Efterlønnens størrelse afgøres blandt andet af, hvornår du går på efterløn. Det bliver også afgjort af størrelsen på dine pensioner.

Kapitalpensioner, arbejdsmarkedspensioner, tjenestemandspensioner og lignende modregnes i din efterløn. Modregningen for pensioner er skærpet med den seneste efterlønsreform.

Beskæftigelsesministeriet har lavet en efterlønsberegner, hvor du kan beregne, hvor meget dine pensioner kommer til at betyde for din efterløn. Du kan finde beregneren her

Hvis du ikke kender dine pensionsoplysninger, kan du hente dem på pensionsinfo.dk eller tjenestemandspension.dk.

Siden er sidst opdateret: 3.08.22 kl. 12.28

Gitte Simonsen

Sagsbehandler
A-kassen
Telefon: 86 82 61 88
E-mail: aks@hkkf.dk

Lone Bøgh

Sagsbehandler
A-kassen
Telefon: 86 82 61 88
E-mail: aks@hkkf.dk