Efterløn

Tidlig pension

Tidlig pension er for dig, der har været mange år på arbejdsmarkedet, og som gerne vil trække dig tilbage før folkepensionsalderen.

Tidlig pension er en ordning, der sikrer lønmodtagere og selvstændige, der har haft et langt arbejdsliv, muligheden for at gå på pension op til tre år tidligere end den officielle pensionsalder.

Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, Tidlig Pension.

Om du kan gå tidligere på pension, afhænger af din anciennitet på og tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Din anciennitet på arbejdsmarkedet beregnes af Udbetaling Danmark ud fra blandt andet: 

  • Antal år, du har været i arbejde
  • Perioder på barsel
  • Dagpenge
  • Sygedagpenge
  • Ledighedsydelse
  • Perioder, du har været selvstændig (med overskud).

Opgørelse af antal år på arbejdsmarkedet vil blive lavet på baggrund af data fra ATP-indbetalinger, SKAT, CRAM og STAR. Ønsker du at vide mere om tidlig pension, kan finde flere informationer her.

Tidlig pension eller efterløn

Om du skal vælge tidlig pension eller efterløn, kan være en svær beslutning, og det er kun dig, der kan træffe den.  

Vi anbefaler, at du sætter dig godt ind i de to forskellige ordninger, inden du træffer din beslutning. Det hjælper både vi og Udbetaling Danmark dig selvfølgelig gerne med.

Det er Udbetaling Danmark, der kan:

  • fortælle dig, hvad du vil kunne få i tidlig pension – både før og efter fradrag for din egen pensionsordninger.
  • fortælle dig, hvor meget du vil kunne få udbetalt i kompensation for indbetalt efterlønsbidrag.
Siden er sidst opdateret: 19.05.22 kl. 12.11

Gitte Simonsen

Sagsbehandler
A-kassen
Telefon: 86 82 61 88
E-mail: aks@hkkf.dk

Lone Bøgh

Sagsbehandler
A-kassen
Telefon: 86 82 61 88
E-mail: aks@hkkf.dk