Ledig

Dagpengesatser

Hvad du kan få i dagpenge, afhænger af, hvad du har tjent. For at få udbetalt dagpenge, skal du hver måned udfylde et dagpengekort.

Den højeste dagpengesats er 19.728 kroner om måneden (2023-tal). Hvad du kan få i dagpenge afhænger blandet andet af, hvad du har tjent, før du blev ledig.

Derudover har du mulighed for at få et beskæftigelsestillæg i de første tre måneder af din ledighedsperiode, hvis du opfylder de betingelser, der udløser dette tillæg.

Det kan du læse mere om på 3F's hjemmeside, hvor du også kan se de forskellige takster. 

Hvornår udbetales dagpenge? 

Dagpengene udbetales og beregnes månedsvis i forhold til 160,33 timer. Mindsteudbetalingen for dagpenge er to dage (14,80 time) per måned.

Dagpengene udbetales som en acontoudbetaling. Den 11. i efterfølgende måned sammenkøres oplysningerne på ydelseskortet med oplysningerne i indkomstregistret, og udbetalingen kan ændres til en endelig udbetaling.

Der pålægges en karensdag, svarende til en dags dagpenge, ved udløbet af hver 4. måned. Karensdagen bortfalder, hvis man opfylder 148 timers beskæftigelse indenfor de sidste fire måneder.  

For at modtage dagpenge, skal du udfylde dit dagpengekort på 3F's hjemmeside. Du kan se, hvornår kortet er tilgængeligt her

Hvis du er i tvivl om, hvordan du udfylder dagpengekortet, kan du få hjælpe i denne video fra 3F: 

Hvis du har udfyldt kortet til tiden, er dine dagpenge normalt på din NemKonto den sidste bankdag i måneden. Se fristerne for dagpengekortet her

Siden er sidst opdateret: 9.05.23 kl. 11.50

Gitte Simonsen

Sagsbehandler
A-kassen
Telefon: 86 82 61 88
E-mail: aks@hkkf.dk

Lone Bøgh

Sagsbehandler
A-kassen
Telefon: 86 82 61 88
E-mail: aks@hkkf.dk