Ledig

Hvis din situation ændrer sig

Hvis du får et deltidsjob, eller du på anden vis arbejder på nedsat tid, kan du søge om supplerende dagpenge.

Med supplerende dagpenge kan du arbejde på deltid og få suppleret timerne op med dagpenge. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Det er kun de uger, hvor du får udbetalt supplerende dagpenge, der bliver regnet med i de 30 uger.

Har du mere end 145 timers arbejde om måneden, kan du ikke få supplerende dagpenge.

Når du får supplerende dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet på samme måde, som når du modtager fulde dagpenge. Du skal desuden være klar til at tage imod et fuldtidsjob med en dags varsel.

Da du skal kunne overtage et fuldtidsarbejde med en dags varsel, må du ikke være bundet af et opsigelsesvarsel. Derfor skal du have en frigørelsesattest af din arbejdsgiver.

Hvis du siger dit job i Forsvaret op

Hvis du selv siger dit arbejde op, vil det blive betragtet som 'selvforskyldt ledighed', og du vil få 111 timers karantæne. Det svarer til tre uger, hvor du ingen dagpenge får.

Karantænen starter først, når du har tilmeldt dig Jobcentret som ledig. Kontakt derfor altid a-kassen, inden du siger op, så vi kan rådgive dig om eventuelle konsekvenser.

Fradrag 

Der er nogle situationer, der kan medføre fradrag i dine dagpenge. Der sker fradrag, hvis du får pension, feriepenge, arbejdsgivergodtgørelse (G-dage) eller hvis du får arbejde.

Kontakt a-kassen 

Du har pligt til at kontakte a-kassen, hvis der sker ændringer i din situation i forhold til det, du har oplyst, i forbindelse med at du meldte dig ledig.

Det er især vigtigt, at du kontakter a-kassen, hvis: 

  • du får deltidsarbejde eller påbegynder selvstændig virksomhed.
  • du har indtægter fra hverv eller pensioner.
  • du påtænker at arbejde som frivillig.
  • du påtænker at søge arbejde i udlandet.
  • du påbegynder uddannelse.
  • du ikke står til rådighed i en periode.
Siden er sidst opdateret: 19.05.22 kl. 10.06

Gitte Simonsen

Sagsbehandler
A-kassen
Telefon: 86 82 61 88
E-mail: aks@hkkf.dk

Lone Bøgh

Sagsbehandler
A-kassen
Telefon: 86 82 61 88
E-mail: aks@hkkf.dk