Forsikringer og lån

Dine forsikringer hos HKKF

Her finder du, hvilke forsikringer du automatisk er dækket af som medlem.

To vigtige forsikringer er automatisk inkluderet i dit medlemskab af HKKF: 

1. Fritidsulykkesforsikring
2. Gruppelivsforsikring

Hvis du 18 og til og med 25 år, får du også automatisk en ansvarsforsikring hos Alka.

Forsikringer giver dig tryghed
Soldater kommer nogle gange i særligt udsatte situationer. Det gør det ekstra vigtigt at være ordentligt forsikret. Både når du er på arbejde og har fri. 

95 kr. for værnepligtige
Mere koster det dig ikke om måneden for at være dækket af de tre nævnte forsikringer. 

Læs mere om forsikringer i Forsvaret
Som ansat i Forsvaret er du også automatisk omfattet af nogle forsikringer. Læs mere om dem nedenfor. 

Som medlem er du automatisk dækket af en gruppelivsforsikring. 

En gruppelivsforsikring er en kollektiv forsikring uden opsparing. Den dækker dig ved dødsfald og sygdom.

Du er dækket af forsikringen i hele verden og døgnet rundt – undtagen hvis du deltager aktivt i en krig, et oprør eller lignende.

Dine børn er også dækket, hvis  de får en kritisk sygdom og er under 18 år.

Forsikringssummen bliver udbetalt til dig ved sygdom – og til dine nærmeste pårørende, hvis du dør. 

Forsikringsoversigt gruppelivsforsikring

Når du er medlem af HKKF, er du automatisk omfattet en fritidsulykkesforsikring hos Alka.
Den dækker, hvis du kommer ud for en ulykke i fritiden og får varige mén.

Det særlige ved forsikringen er, at den har en bred definition af, hvad en ulykke er. Og du er dækket: 

  • hvis du er udsendt
  • i din fritid
  • når du er på ferie

Forsikringen sikrer dig en god og høj erstatning, hvis du kommer ud for en ulykke. 

Hvis du kommer ud for en ulykke eller sygdom på private ferierejser, får dig og din husstand gratis hjemtransport.

Behandlinger
Forsikringen dækker et kontant beløb. Den dækker også behandlinger hos fysioterapeut, zoneterapeut, akupunktør, osteopat og kiropraktor til en værdi af op til 1 % af invaliditetssummen – hvis du får brug for behandling i forbindelse med en fritidsulykke.

Forsikringen dækker også nødvendige udgifter til tandbehandling som direkte følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde.

Anmeldelse af skade
For at få dækket behandling for ulykken er Det er vigtigt, at du anmelder skaden til Alka, og at behandlingen bliver godkendt af Alka. Ellers kan du ikke få dækket udgifter til behandling for ulykken. 

Alka godkender din skade enten på baggrund af, at du har fået en lægelig vurdering eller en vurdering fra Alka.

Alka kan kun og først dække dine behandlingsudgifter, hvis du har anmeldt ulykken og Alka har godkendt den. 

Læs mere her

Som medlem mellem 18 til og med 25 år er du automatisk dækket af en ansvarsforsikring hos Alka. Du er dækket fra den dag, du bliver medlem af HKKF. 

Ansvarsforsikringen betyder, at du ikke selv skal ryste op med en stor erstatning, hvis du kommer til at skade en anden person eller ødelægger andres ting.

Læs mere her

Som ansat i Forsvaret er du dækket af en række forsikringer. De gælder i Danmark og internationalt - også når du er i krigs- og risikoområder. Du er f.eks. dækket af en livs- og ulykkesforsikring, når du er udsendt. 

Via linket nedenfor kan du læse mere om gruppelivsforsikringen for overenskomstansatte i staten, som Forsvarets ansatte er en del af. 

NB! Forsvaret har ikke opdateret satserne i linket. Dem får du hos din arbejdsgiver. Eller hos organisationskonsulent i HKKF Carlo Garn på: ccg@hkkf.dk 

Læs mere her
Siden er sidst opdateret: 16.01.24 kl. 15.00