Forsikringer og lån

Dine forsikringer hos HKKF

Her kan du læse mere om de forsikringer, du automatisk er dækket af, når du er medlem af HKKF.

Som medlem af HKKF får du to vigtige forsikringer automatisk inkluderet i dit medlemskab – en fritidsulykkes- og en gruppelivsforsikring. Er du fra 18 år til og med 25 år, er du også automatisk dækket af en ansvarsforsikring hos Alka.
Soldater kan være i særlige udsatte situationer, som gør det vigtigt at være ordentligt forsikret på arbejde og i fritiden. Det er forsikringerne med til at sikre dig.

Hvis du er værnepligtig, skal du betale et lille beløb på 95 kroner om måneden, hvis du vil være dækket af forsikringerne.

Når du er ansat i Forsvaret er du også automatisk omfattet nogle forsikringer. Du kan læse mere om forsikringerne nedenfor. 

Som medlem af HKKF er du automatisk dækket af en gruppelivsforsikring. 

En gruppelivsforsikring er en kollektiv forsikring uden opsparing, som dækker dig ved dødsfald og sygdom. Du er dækket af forsikringen i hele verden og døgnet rundt – dog ikke ved aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende. 

Forsikringen dækker også børn under 18 år ved kritiske sygdomme. 

Forsikringssummen bliver udbetalt til dig ved sygdom – og til dine nærmeste pårørende ved dødsfald. 

Læs mere her

Når du er medlem af HKKF, er du automatisk omfattet en fritidsulykkesforsikring hos Alka, som du kan læse mere om her. 
Den dækker over, hvis du kommer ud for en ulykke i fritiden, som har varige mén.
Det særlige ved forsikringen er, at den har en bred definition af, hvad en ulykke er – og at du er dækket under udsendelse i din fritid eller på ferie.

Forsikringen sikrer dig en langt bedre og højere erstatning, hvis du skulle komme ud for en ulykke.
Hvis du kommer ud for en ulykke eller sygdom på private ferierejser, får dig og din husstand gratis hjemtransport.

Behandlinger
Ud over at forsikringen dækker et kontakt beløb, dækker den også behandlinger hos fysioterapeut, zoneterapi, akupunktør, osteopat og kiropraktor til en værdi af op til en procent af invaliditetssummen – hvis du får brug for behandling i forbindelse med en fritidsulykke.
Forsikringen dækker også nødvendige udgifter til tandbehandling som direkte følge af et dækningsberettiget ulykkestilfælde.

Anmeldelse af skade
For at få dækket behandling for ulykken er det vigtigt, at skaden først bliver anmeldt til Alka, og at behandlingen bliver godkendt af Alka.
Godkendelsen sker på baggrund af, at du enten har fået en lægelig vurdering eller en vurdering fra Alka.
Hvis ulykken ikke er anmeldt og godkendt af Alka, inden der søges om behandling, kan behandlingen ikke dækkes.

Læs mere her

Når du er medlem af HKKF, og er fra 18 år til og med 25 år, er du automatisk dækket af en ansvarsforsikring hos Alka. Du er dækket af forsikringen fra den dag, du bliver medlem af HKKF. 

Ansvarsforsikringen sikrer, at du ikke kommer til at stå med en dyr erstatning, hvis du kommer til at skade en anden person eller ødelægger andres ting.

Læs mere her

Når du er ansat i Forsvaret, er du automatisk dækket af en række forsikringer på nationalt og internationalt plan – og når du befinder dig på krigs- og risikoområder. Du er eksempelvis dækket af en livs- og ulykkesforsikring under udsendelse. 

Via linket nedenfor kan du læse mere om gruppelivsforsikringen for overenskomstansatte i staten, som Forsvarets ansatte er en del af. 

Du kan også læse mere om nogle af de andre forsikringer, du er omfattet af hos Forsvaret her. 
Du skal dog være opmærksom på, at satserne fra Forsvarets side ikke er opdateret i linket ovenfor. Hvis man ønsker at vide den nøjagtige sats, skal man kontakte sin arbejdsgiver eller HKKF's konsulent Carlo Garn på: ccg@hkkf.dk 

Læs mere her
Siden er sidst opdateret: 5.01.23 kl. 13.51