Udvidelse af forsikringer hos HKKF

Tilvalgsforsikringer til HKKF's gruppelivsforsikring

Som medlem af HKKF har du mulighed for at tegne nogle tilvalgsforsikringer til din gruppelivsforsikring.

Du kan tegne to tilvalgsforsikring til din gruppelivsforsikring, som du automatisk er indbefattet ved dit medlemskab hos HKKF. Du tegner forsikringerne hos Forenede Gruppeliv.

Det er muligt for dig at tegne en tilvalgsforsikring hvis du har familie, og en tilvalgsforsikring hvis du er single. 

Tilvalgsforsikring hvis du har familie

Er du gift og har børn, ønsker du måske at sikre dine pårørende yderligere, end hvis du er single og uden børn.

Gruppeliv 98519-1 koster per 1. januar 2022, 870,00 kroner per måned og giver dig:

 • Dødsfaldsdækning
 • Ægtefælledækning 
 • Invalidesum 
 • Børnedækning

Hvis du ønsker ægtefælle- og børnedækning, men af helbredsmæssige grunde ikke kan få invalidesummen, kan du tegne denne forsikring:

Gruppeliv 98519-4 koster per 1. januar 2022, 431,00 kroner er måned og giver dig:

 • Dødsfaldsdækning
 • Ægtefælledækning
 • Børnedækning

Tilvalgsforsikring hvis du er single

Hvis du ikke har behov for ægtefælledækning og/eller børnedækning, kan du tegne en af disse to forsikringer.

Gruppeliv 98519-2 koster per 1. januar 2022, 738,00 kroner per måned, og den giver dig:

 • Dødsfaldsdækning
 • Invalidesum

Gruppeliv 98519-3 koster per 1. januar 2022, 326,00 kroner per måned og giver dig:

 • Dødsfaldsdækning
 • Børnedækning

Sådan gør du

Hvis du ønsker at tilmelde dig en af tilvalgsforsikringerne – eller blive overflyttet fra en gruppelivsforsikring til en anden, skal du udfylde en tilmeldingsblanket her.

Blanketten skal sendes til:

HKKF
Borgergade 101A
8600 Silkeborg

eller på e-mail: mreg@hkkf.dk

Siden er sidst opdateret: 2.08.22 kl. 09.41