Om HKKF

Formål og vedtægter

Her kan du læse om HKKF's formål og se de samlede vedtægter.

Forbundets formål er at fremme medlemmernes løn- og arbejdsvilkår og herunder arbejde for at fremme det enkelte medlems fagretslige, sociale og økonomiske interesser samt styrke fællesskabet.

Disse formål søges løst ved:

  • at forbundet gennem indflydelse og medbestemmelse inddrages i samfundets og arbejdspladsens forhold.
  • at samarbejde med andre fagforeninger, organisationer og interessegrupper, der fremmer forbundets formål.
  • at medlemmerne inddrages gennem information og mødevirksomhed.
  • at arbejde for et sundt og sikkert fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
  • at yde juridisk eller anden støtte til medlemmerne i faglige anliggender.
  • at arbejde for kompetencegivende grund-, efter- og videreuddannelsesmuligheder for medlemmerne.
  • at udbrede kendskab til og forståelse for medlemmernes arbejde.

Se HKKF's samlede vedtægter her.

Kontakt

Vil du vide mere om baggrunden for HKKF's vedtægter og formål, kan du kontakte en af personerne nedenfor.

Yvonne Qvist

Afdelingsleder, Silkeborg
Personaleledelse og administration
Telefon: 61 22 18 28
E-mail: yq@hkkf.dk

Kurt Brantner

Forbundsnæstformand
Telefon: 22 79 18 80
E-mail: kb@hkkf.dk

Tom Block

Forbundsformand
Telefon: 23 96 30 03
E-mail: tb@hkkf.dk
Siden er sidst opdateret: 30.05.22 kl. 14.05