Politik

Uddannelse og kompetenceudvikling

HKKF prioriterer kompetenceudvikling og uddannelse for vores medlemmer højt. Konstabler og korporaler i Hæren udfører stadig mere krævende og omfattende opgaver, som afhænger af et højt uddannelsesniveau. Uddannelse er livsvigtig i en militær sammenhæng, men uddannelse er også afgørende for både anerkendelse af den militære profession og beskæftigelse og videreuddannelsesmuligheder i et livslangt perspektiv.

Personlig og faglig udvikling er forudsætninger for trivsel og jobtilfredshed i almindelighed. Derfor er det HKKF’s målsætning at forbedre den grundlæggende uddannelse for konstabler i Hæren og øge efter- og videreuddannelsesindsatsen for alle vores medlemmer.

Uddannelse og kompetenceudvikling for HKKF’s medlemmer har et bredere sigte end at varetage et job i Hæren. Langt de fleste af medlemmerne søger efter nogle års tjeneste i Hæren ud på det civile arbejdsmarked eller videre i et nyt karriereforløb i Forsvaret.

Det har afgørende betydning, at medlemmerne har uddannelse og kompetencer, som giver adgang til  jobs i og udenfor Forsvaret. HKKF’s målsætning er derfor, at medlemmerne gennem deres tjeneste i Forsvaret opnår erhvervsmæssige kvalifikationer, som sikrer en gnidningsfri overgang til anden beskæftigelse.

Erhvervsrettet konstabeluddannelse (EKU) og dokumentation og anerkendelse af de kompetencer, som konstablerne erhverver gennem deres militære uddannelse, er vigtige trædesten for livslang læring og fortsat beskæftigelse.

HKKF’s uddannelsespolitiske målsætninger har gennem de seneste år rettet sig særligt mod følgende indsatsområder:

  • Etablering af erhvervsrettet konstabeluddannelse i Hæren.
  • Genoptagelse af ordning med militære lærlinge.
  • Etablering af flere faglærte tjenesteområder for konstabelgruppen.
  • Øget anvendelse af arbejdsmarkedsuddannelser.
  • Øget intern rekruttering af sergenter og officerer fra konstabelgruppen. 

De offentlige voksen- og efteruddannelser giver mange muligheder for at realisere målet om uddan­nelses­muligheder og løbende  kompetenceudvikling til alle i konstabelgruppen. Det kræver dog, at medlemmerne er motiverede for uddannelse og udvikling og tager imod de mange tilbud – ligesom det kræver af Forsvarets ledere, at de prioriterer og afsætter ressourcer til kompetenceudvikling.

Siden er sidst opdateret: 30.08.23 kl. 09.45