Arbejdsmiljø

Egentlig militærtjeneste

I tilfælde af egentlig militærtjeneste kan dele af arbejdsmiljølovgivningen tilsidesættes.

I visse situationer, under uddannelse og øvelser, hvor der er tale om egentlig militærtjeneste (EMT), kan de dele af lovgivningen, der gælder velfærdsforanstaltninger, stilles på sidelinjen.

Velfærdsforanstaltninger omhandler toilet, spiseplads, håndvask, opbevaring af tøj (garderobe eller omklædningsrum), baderum, renseplads, hvileplads, soveplads, telefon og reglerne om daglig hviletid.

For at tilsidesætte disse regler, skal der være tale om specifikke aktiviteter, der på afgørende vis taler imod arbejdsmiljølovgivningens fulde anvendelse, lige som personellet skal være gjort bekendt med, at den pågældende opgave/aktivitet udføres som egentlig militærtjeneste. 

Altid gældende regler 

De dele af arbejdsmiljølovgivningen, der altid er gældende under egentlig militærtjeneste, er de bestemmelser, der har til hensigt at sikre, at arbejde, der indeholder et vist faremoment, udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

De væsentligste er reglerne, der handler om arbejdets udførelse, tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer. Herudover finder reglerne om flere arbejdsgivere på samme arbejdssted, reglerne om leverandører og bygherrer og så videre samt reglerne om vejtransport anvendelse. Reglerne fremgår af arbejdsmiljølovens § 2, stk. 3 og er markeret i forbundets uddrag af arbejdsmiljøloven ved EMT.

Ved at planlægge ordentligt, er det muligt at tilrettelægge arbejdet, så det er sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt uden at forringe indøvelsen af færdigheder eller selve indsættelsen. HKKF står derfor fast på de beskyttelsesregler og love, som gælder.

Siden er sidst opdateret: 7.07.22 kl. 13.49

Kim Larsen

Konsulent
Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed