Arbejdsmiljø

Et ordentligt arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøloven fastsætter minimumskrav, som alle arbejdsgivere skal overholde. Det gælder også Forsvaret.

Som soldat er du lønmodtager og har ret til et ordentligt arbejdsmiljø. Udgangspunktet er, at arbejdsmiljølovgivningen gælder for alle former for arbejde, der udføres i Forsvaret.

Det betyder, at der skal være et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

HKKF har stor respekt for, at jobbet som professionel soldat er anderledes end andre job. Vi er afklaret med, at jobbet kan være forbundet med store risici, både under øvelsesvirksomhed og som indsat. Men forbundet kommer aldrig til at acceptere, at vores medlemmer skal udsættes for nedslidning eller fare, når det ikke er nødvendigt.

Hvorfor er arbejdsmiljø vigtigt?

I HKKF arbejder vi på at forbedre arbejdsmiljøet på din arbejdsplads. Det gør vi ved aktivt at bruge arbejdsmiljøloven, suppleret med aftaler, der forbedrer arbejdsmiljøet, samt ved at vi kender og har respekt for din hverdag både ved daglig tjeneste og som soldat.

Som soldat kan det for nogen være svært at se hvorfor arbejdsmiljøloven generelt skal overholdes. Men som med så mange andre lovgivninger, skal arbejdsmiljølovgivningen også overholdes.

For at give Forsvaret en reel chance for at uddanne og træne soldaterne, giver arbejdsmiljøloven muligheder for at afvige fra de normale love. Disse afvigelser kender din arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant til, hvorfor du skal henvende dig til en af dem.

Arbejdsmiljølovgivningen giver dig nogle rettigheder som både borger og soldat. Pligten til at overholde arbejdsmiljøloven påhviler arbejdsgiveren, men også den enkelte medarbejder. Dog har arbejdsgiveren et særligt ansvar for, at arbejdsmiljølovgivningen overholdes.

Ved at overholde arbejdsmiljøloven, kan du sammen med dine kollegaer være med til at skabe en sund kultur og derved sikre alle en god trivsel.

Siden er sidst opdateret: 27.07.22 kl. 09.22

Kim Larsen

Konsulent
Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed