Arbejdsmiljø

Rådgivning og kollegastøtte

Forsvaret har et tilbud til ansatte, hvor du kan få anonym rådgivning og vejledning i forbindelse med mistrivsel.

Organisationen for Personlig Rådgivning og Kollegastøtte (OPRK) er Forsvarets tilbud til dig, der har oplevet forskellige former for mistrivsel eller lignende og har brug for støtte. 

OPRK har til formål at hjælpe den enkelte medarbejder, grupper af medarbejdere samt ledere og chefer via anonym rådgivning og vejledning. Gennem samtaler kan rådgiverne hjælpe med at finde løsninger på konflikter og mobning, hjælpe med at håndtere din stress, yde kollegastøtte ved hjemkomst fra INTOPS eller forbedre samarbejdet i din gruppe

Organisation

Rådgiverne, der er pålagt tavshedspligt, har ikke notatpligt, og de findes på alle niveauer, lige fra konstabel og opefter. De er er udpeget af det lokale samarbejdsudvalg/koordinationsudvalg, og de har efterfølgende gennemført uddannelse inden ét eller flere af følgende områder:

  • Den professionelle samtale
  • Håndtering af krænkende adfærd
  • Konfliktmægling
  • Stresshåndtering
  • Kollegastøtte på individ- og gruppeniveau

 

Siden er sidst opdateret: 19.10.22 kl. 10.56