Arbejdsskader

Arbejdsskader

Kommer du til skade, skal du anmelde skaden senest 1 år efter.

Ordet arbejdsskade dækker både over ulykker og erhvervssygdomme
Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der har retten til at vurdere, om der er tale om en arbejdsskade i lovens forstand (arbejdsskadesikringsloven). Lovens formål er at sørge for, at man får ret til erstatning, hvis man har været ude for en arbejdsskade.

Arbejdsgiverens og lægens pligt til at anmelde
Din arbejdsgiver har som udgangspunkt pligt til at anmelde ulykker, men ikke erhvervssygdomme.

Din læge har pligt til at anmelde en erhvervssygdom til AES, også hvis lægen blot formoder, at din sygdom kan skyldes forhold på dit arbejde.

Lægen har også pligt til at anmelde en skade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), hvis lægen konstaterer eller får mistanke om, at den kunne skyldes dit arbejde. Det står i arbejdsskadesikringsloven.

Fristen for at anmelde er 1 år
En arbejdsskade skal være anmeldt, senest 1 år efter du har fået skaden. Den samme frist gælder i ulykkessager og ved erhvervsbetingede lidelser. Fristen på 1 år regnes fra datoen, hvor arbejdsulykken er sket, eller fra det tidspunkt, hvor din læge har oplyst dig om, at sygdommen kan skyldes arbejdet.

Loven om arbejdsskadesikring gælder som udgangspunkt for arbejdsskader i Danmark, men også når du er udsendt til andet land med Forsvaret. Ved særlige udsendelser i udlandet kan Forsvarets særlige erstatningsordning også komme i spil.

Du kan selv anmelde både ulykker og erhvervssygdomme via AES. Din arbejdsgiver kan anmelde ulykker. Din læge kan anmelde erhvervssygdomme.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring  (AES)

Anmeldelse og dokumentation er vigtig
Hvis du er kommet til skade i forbindelse med dit arbejde, er det vigtigt at dokumentere hændelsen, herunder den skade eller sygdom, som er opstået i forbindelse med en ulykke under tjeneste.

Det er en god idé at få beskrevet hændelsen og dens nærmere omstændigheder så hurtigt som muligt. Jo længere tid der går, jo sværere bliver det at huske detaljerne. Få hjælp af din arbejdsmiljørepræsentant, så beskrivelsen svarer til din oplevelse.

Hvis din arbejdsgiver eller din læge ikke overholder pligten til at anmelde skaden, har du som skadelidte selv ret til at anmelde den til AES.

Hvis fristen på 1 år bliver overskredet, kan du risikere at miste retten til en eventuel erstatning. Derfor er det også vigtigt, at du går til læge, hvis du har en skade eller begyndende gener, som du mener kan skyldes dit arbejde. Søg derfor læge eller skadestue i umiddelbar tilknytning til hændelsen.

Få hjælp af HKKF’s Arbejdsskadeteam
Det kan som skadelidte være vanskeligt selv at finde rundt i lovgivningen om arbejdsskader. Den er kompliceret, og det er let at begå fejl.

HKKF kan give dig hjælp i forbindelse med din arbejdsskadesag. Afhængig af hvad der er sket eller hvad grundlaget for skaden er, kan du også have ret til andre erstatninger. Det er en del af HKKF’s Arbejdsskadeteams arbejde at vurdere dette i din sag. Jo tidligere i forløbet du involverer os, jo bedre kan vi hjælpe dig.

Du skal have været medlem på skadestidspunktet, ligesom du skal være medlem, mens arbejdsskadesagen kører, for at få hjælp fra HKKF.

Kontakt Arbejdsskadeteamet
Ring mellem 9 og 12 på hverdage på telefon
3343 2160. Eller skriv til arbejdsskade@hkkf.dk

Mere viden

Arbejdstilsynet

Forsvarets Personalestyrelse (FPS)

 

Siden er sidst opdateret: 8.11.23 kl. 13.28

Vibeke Greve Kristensen

Konsulent
Arbejdsskader

Mette Krabbenhøft

Assistent
Arbejdsskader

Kim Pagels

Konsulent
Arbejdsskader