Arbejdsskader

Arbejdsskader

En arbejdsskade kan enten være en ulykke eller en erhvervssygdom. Kommer du til skade, skal det anmeldes senest et år efter hændelsen.

En arbejdsskade er enten en ulykke eller en erhvervssygdom. Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der har retten til at vurdere, om der er tale om en arbejdsskade i lovens forstand.

En arbejdsskade skal være anmeldt senest et år efter, at skaden er indtruffet. Det er samme frist, der gælder i både ulykkessager og ved erhvervsbetingede lidelser. Fristen på et år regnes fra datoen, hvor arbejdsulykke er sket, eller fra det tidspunkt, hvor din læge har oplyst dig om, at sygdommen kan skyldes arbejdet.

Formålet med arbejdsskadesikringsloven er at sikre, at du får ret til erstatning, hvis du som ansat har været ude for en arbejdsskade.

Dokumentation er vigtig

Hvis du er kommet til skade i forbindelse med dit arbejde, er det vigtigt at kunne dokumentere hændelsen, herunder at kunne dokumentere den skade eller sygdom, som er opstået i forbindelse med en ulykke under tjeneste.

Det er en god idé at få beskrevet hændelsen og dens nærmere omstændigheder så hurtigt som muligt, efter skaden er sket. Jo længere tid, der går, des sværere bliver det at huske detaljer. Få hjælp af din arbejdsmiljørepræsentant, så hændelsen beskrives, så den svarer til din oplevelse.

Din arbejdsgiver har som udgangspunkt pligt til at anmelde en ulykke – men ikke en erhvervssygdom.

En læge har efter arbejdsskadesikringsloven pligt til at anmelde en skade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), hvis de konstaterer eller får mistanke om, at skaden skyldes arbejdet.

Såfremt arbejdsgiver eller egen læge ikke overholder pligten til at anmelde skaden, har du som skadelidte selv ret til at anmelde skaden til AES.

Hvis fristen på et år bliver overskredet, kan du risikere at miste retten til en eventuel erstatning. Derfor er det også vigtigt at konsultere en læge ved en påført skade eller ved begyndende gener, som kan være arbejdsrelateret. Søg derfor læge eller skadestue i umiddelbar tilknytning til hændelsen.

Få hjælp af HKKF

Som medlem af HKKF tilbyder vi dig hjælp i din arbejdsskadesag. Alt afhængigt af, hvad der er sket, eller hvad grundlaget for skaden er, kan du også have ret til andre erstatninger, og det er en del af vores arbejde at vurdere dette i din sag.

Det kan som skadelidte være vanskeligt selv at skulle navigere i lovgivningen omkring arbejdsskader. Den er kompliceret, og det er let at begå fejl. Derudover er det at være skadelidte ofte forbundet med både psykiske og fysiske smerter, og det kan alene af den årsag være svært at holde det nødvendige fokus på sagen.

Derfor kan du henvende dig til arbejdsskadeteamet i HKKF, hvor vi sidder to konsulenter og en assistent. Jo tidligere i forløbet du involverer os, des bedre kan vi hjælpe dig. Du kan ringe til os alle hverdage i tidsrummet fra 9.00 til 12.00 eller skrive til os på arbejdsskade@hkkf.dk.

Siden er sidst opdateret: 1.06.23 kl. 09.41

Vibeke Greve Kristensen

Konsulent
Arbejdsskader

Mette Krabbenhøft

Assistent
Arbejdsskader

Kim Pagels

Konsulent
Arbejdsskader