Arbejdsskader

Arbejdsulykker

En arbejdsulykke er en skade, du får på dit arbejde. Skaden skal være opstået i forbindelse med en hændelse på arbejdet – eller senest 5 dage efter.

Anmeld altid arbejdsulykker
Din arbejdsgiver er forpligtet til at anmelde din arbejdsulykke til forsikringsselskabet. Du får så et kvitteringsbrev i e-Boks fra selskabet på, at din sag er anmeldt.

Her er nogle eksempler på arbejdsulykker:

  • Falder i terrænet og slår skulderen 
  • Får en luge i hovedet og får hjernerystelse 
  • Får et psykisk chok, f.eks. efter en voldsepisode, en krænkelse eller mobning/chikane
  • Får diskusprolaps efter at have båret tung oppakning på tredagesøvelse

Gå til læge med det samme
Selv om du tror, dine symptomer går over, skal du gå til din læge eller tandlæge med dem. For din læge- eller tandlægejournal med dato, hændelsesforløb og dine gener er nemlig meget vigtig for din erstatningssag.

Få hjælp af din arbejdsmiljørepræsentant
Du kan som regel få hjælp af din arbejdsmiljørepræsentant (AMR) til beskrivelsen. Din AMR kan også hjælpe dig med at anmelde ulykken.

Skriv i detaljer, hvad der er sket
Beskrivelsen i anmeldelsen skal afspejle, præcis hvad der er sket. Sørg for, at den svarer til, hvordan du og eventuelle vidner oplevede det. Skriv hellere for mange detaljer end for få. Detaljerne kan få afgørende betydning for, om din arbejdsskade bliver anerkendt, og for størrelsen på din erstatning.

Mange sager bliver afgjort i forsikringsselskabet
Hvis din sag handler om at få refunderet udgifter til behandling eller medicin og du ikke har alvorligere følger, refunderer forsikringsselskabet typisk af egen drift dine udlæg. I de tilfælde bliver Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) ikke involveret.

Alvorligere arbejdsulykker skal du anmelde til AES
Hvis du og forsikringsselskabet vurderer, at du har alvorligere følger, som ikke forsvinder, skal din sag sendes til AES. Du modtager en kvittering fra AES, når de har modtaget sagen.

Siden er sidst opdateret: 7.11.23 kl. 10.13

Vibeke Greve Kristensen

Konsulent
Arbejdsskader

Mette Krabbenhøft

Assistent
Arbejdsskader

Kim Pagels

Konsulent
Arbejdsskader