Arbejdsskader

Om erhvervssygdomme

En erhvervssygdom opstår over tid. Den nedre grænse er 6 døgn, men typisk vil belastningen, du har været udsat for, have varet længere.

Anmeld altid erhvervssygdom
Når du anmelder en erhvervssygdom, skal du beskrive de fysiske eller psykiske belastninger, du har været udsat for på dit arbejde. Din indledende beskrivelse er meget vigtig. Derfor bør du beskrive dine belastninger og symptomer så detaljeret som muligt.

Det er ofte din læge eller en anden sundhedsperson, der opdager, at din sygdom kan have noget med dit arbejde at gøre. Lægen anmelder derefter lidelsen som en erhvervssygdom.

Din læge har pligt til at anmelde en erhvervssygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), hvis der blot er en formodning om, at din sygdom kan skyldes forhold på arbejdet.

Ingen anmeldelse kan betyde nul erstatning
Hvis du ikke har anmeldt en sygdom/belastning, du ved er opstået i forbindelse med dit arbejde, kan det betyde, at du ikke får erstatning. Det kan med andre ord være svært at opnå erstatning, hvis du ikke reagerer i tide. Gå derfor til lægen, når du er syg eller har mistanke om, at du har gener som følge af dit arbejde.

En erhvervssygdom kan f.eks. være:

  • Høreskade efter mange år med arbejdsrelateret støj 
  • Håndskader som følge af ensidigt gentaget arbejde
  • PTSD efter en udsendelse
  • Depression efter mobning gennem længere tid
Siden er sidst opdateret: 7.11.23 kl. 10.16

Vibeke Greve Kristensen

Konsulent
Arbejdsskader

Mette Krabbenhøft

Assistent
Arbejdsskader

Kim Pagels

Konsulent
Arbejdsskader