Arbejdsskader

Om andre erstatningsmuligheder

I arbejdsskadesager undersøger HKKF’s arbejdsskadeteam altid, om du kan have krav på erstatninger efter andre love og ordninger.

Der kan være tale om erstatning via:

  • Erstatningsansvarsloven
  • Den civile straffelov
  • Forsvarets særlige godtgørelsesordninger
  • Særlig pensionslignende ydelse

Erstatning via erstatningsansvarsloven
Det kan være, at du skal have erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, tort og svie og smerte efter erstatningsansvarsloven. For at få det skal du bevise, at din arbejdsgiver har ansvaret for, at du er kommet til skade.

Erstatning via den civile straffelov
Du kan få erstatning som offer, hvis du har været udsat for en forbrydelse, som skadevolderen ville blive dømt for i henhold til straffeloven.

Erstatning via Forsvarets særlige godtgørelsesordninger
Forsvarets særlige godtgørelsesordninger gælder ved anerkendte ulykker og erhvervsbetingede lidelser, du har pådraget dig under INTOPS. Du skal bruge et særligt ansøgningsskema, som du enten får fra HKKF’s arbejdsskadeteam eller fra Forsvarets Personalestyrelse (FPS). Afgørelsen fra FPS kan du klage over.

Du kan få godtgørelse for svie og smerte. Den bliver regnet ud på baggrund af, hvor mange dage du har været sygemeldt pga. arbejdsskaden. Og hvis du f.eks. har fået méngodtgørelse på 10 % fra AES, så får du også 10 % godtgørelse fra FPS.

Særlig pensionslignende ydelse
Du kan også få en supplerende pensionslignende ydelse (det, der tidligere hed aktstykke 425), herunder børnepension. Den kan du få, hvis du er overenskomstansat. For du må som overenskomstansat ikke stilles ringere end tjenestemændene, hvad angår pension. For at få ret til ydelsen skal du bl.a. være stoppet/afskediget i Forsvaret som følge af den anerkendte skade og ikke af andre årsager.

Siden er sidst opdateret: 7.11.23 kl. 13.30

Vibeke Greve Kristensen

Konsulent
Arbejdsskader

Mette Krabbenhøft

Assistent
Arbejdsskader

Kim Pagels

Konsulent
Arbejdsskader