Arbejdsskader

Mere om erhvervssygdomme

En erhvervssygdom opstår over tid, og det kan være svært at opnå erstatning, hvis du ikke reagerer i tide.

Erhvervssygdomme er sygdomme, som du kan have pådraget dig gennem dit arbejde over tid.

Når du anmelder en erhvervssygdom, skal du beskrive de fysiske eller psykiske belastninger, som du har været udsat for i dit arbejdsliv. Din indledende beskrivelse er meget vigtigt, og derfor bør du beskrive dette detaljeret.

Erhvervssygdomme opdages typisk, når du opsøger din egen læge med en lidelse, som kan være relateret til dit arbejde. Lægen anmelder derefter lidelsen som en erhvervssygdom.

Du kan være udelukket fra at opnå erstatning for en erhvervssygdom, hvis du i årevis har været vidende om, at du har fået en sygdom som følge af dit arbejde, men ikke har anmeldt denne. Sørg derfor for at gå til lægen, når du er syg, eller du har mistanke om, at du har gener som følge af dit arbejde.

En erhvervssygdomme kan være:

  • PTSD efter en udsendelse.
  • Høreskade efter mange år med arbejdsrelateret støj. 
Siden er sidst opdateret: 17.11.22 kl. 13.23

Vibeke Greve Kristensen

Konsulent
Arbejdsskader

Mette Krabbenhøft

Assistent
Arbejdsskader

Kim Pagels

Konsulent
Arbejdsskader