Arbejdstid

Fridage og afspadsering

Hvor mange feriedage har du krav på? Hvor mange timer er en fridag? Og hvad er reglerne for din afspadsering? Bliv klogere her.

Du har krav på 26 fridage i hvert kvartal. En fridag er en betegnelse for en arbejdsfri periode på 36 eller 40 timer. Hvis der indgår et helt kalenderdøgn (fra midnat til midnat), skal fridagen have en længde på mindst 36 timer, ellers skal den have en længde af 40 timer. Hvis der er afholdes to fridage i træk, skal den første have en varighed af 40 timer og den efterfølgende 24 timer.

Disse fridage skal planlægges, og fremgår det ikke af din planlægning, hvilke dage, der er dine fridage, skal du rette henvendelse til din leder. På disse dage er du ”fredet”, og lederen kan eksempelvis ikke pålægge dig eksempelvis tilkaldevagt.

Afspadsering

Afvikling af optjente friheder skal varsles med mindst 80 timer. Hvis din afspadsering placeres i forlængelse af fri- eller feriedage, skal den under alle omstændigheder varsles før fri- eller feriedagene påbegyndes. Afspadsering betyder, at du i stedet for at møde en dag, hvor du er planlagt til at arbejde, holder fri.

Hvis du er planlagt til at arbejde 11 timer en dag, skal du også betale med 11 merarbejdstimer for at holde fri den dag. Du skal være opmærksom på, at du ikke har pligt til at afspadsere, hvis du bliver syg, inden afspadseringen begynder. Bliver du derimod syg efter, at afspadseringen er begyndt, afspadserer du som planlagt.

Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 13.20

Flemming Fage Sørensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Michael T. Jensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Natasha Engstrøm Zibrandtsen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk