Arbejdstid

Planlægning

God planlægning skal sikre, at reglerne for arbejdstid bliver holdt. Bliv klogere på reglerne for planlægningen af din arbejdstid her.

Det er meget vigtigt, at der laves en planlægning, som følger de regler, der er på arbejdstidsområdet. Det er planlægningen, der er afgørende for, hvilken tid og ydelser du skal have under eksempelvis sygdom. Planlægning på arbejdet er også afgørende for et godt familie- og fritidsliv.

Du skal være opmærksom på, at din arbejdstid skal planlægges, så der er 37 timer i gennemsnit om ugen. Din leder må ikke planlægge merarbejde, medmindre I har en konkret aftale om det.

Hvis du laver en sådan aftale, skal du sørge for, at I også aftaler, hvordan dit tilgodehavende bliver godtgjort. Hvis I aftaler, at merarbejdet skal afspadseres, skal du sørge for, at I skriver ned, hvornår det skal afspadseres.

Planlægningsperiode

Planlægningsperioden er den periode, hvor I bliver enige med ledelsen om, der skal udfærdiges en planlægning. Perioden skal aftales i det lokale samarbejdsudvalg mellem ledelsen og medarbejderrepræsentanterne.

Perioden kan aftales fra fire til 52 uger. Man kan kalde planlægningsperioden for den periode, hvor man skitserer myndighedens opgaver, en aktivitetsoversigt. Til forskel fra den almindelige arbejdstid, så skal erstatningsfrihed for øvelse opgøres ved udgangen af planlægningsperiodens afslutning.

Hvis du har erstatningsfrihed for øvelse på dette tidspunkt, skal de udbetales ved førstkommende lønudbetaling. Du kan vælge at konvertere de overskydende erstatningsfriheder til opsparingsdage eller oprette en fridøgnsbank.

Rådighed

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af en ganske almindelig rådighedsforpligtelse. Det betyder, at hvis du bliver kontaktet af arbejdsgiveren på en dag, hvor du ikke er på arbejde, er du forpligtet til at møde på arbejde, hvis du bliver beordret til det. Men du er ikke i din fritid begrænset i, hvad du kan foretage dig, og du er ikke begrænset til at sidde og vente på, at telefonen ringer.

Hvis arbejdsgiveren ønsker, at du skal stå til rådighed og kunne give møde indenfor en bestemt tid, kan du planlægges til at have rådighedstjeneste eller tilkaldevagt.

Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 13.20

Flemming Fage Sørensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Michael T. Jensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Natasha Engstrøm Zibrandtsen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk