Børn og familie

Alvorligt syge børn

Hvad har du ret til, hvis dit barn skal indlægges – eller hvis du må blive hjemme og passe dem på grund af alvorlig sygdom?

Hospitalsindlæggelse med børn under 14 år

Du har ret til tjenestefrihed med løn i op til fem dage per barn inden for 12 på hinanden følgende måneder i forbindelse med din hospitalsindlæggelse sammen med et hjemmeværende barn under 14 år.

Det gælder også, hvis barnet under indlæggelsen opholder sig i hjemmet eller modtager ambulant behandling, der træder i stedet for hospitalsindlæggelse, og som kræver din tilstedeværelse.

Hvis du og den anden forælder begge er ansat i staten, har I de fem dage tilsammen.

De fem dage kan holdes enkeltvis eller samlet. Det er ikke noget i vejen for, at du og din arbejdsgiver aftaler, at dagene bruges som eksempelvis 10 halve dage.

Reference: § 4 i aftale om fravær af familiemæssige årsager.

Pasning af alvorligt syge børn under 18 år

Du har ret til hel eller delvis tjenestefrihed med løn, hvis du efter barselslovens § 26 har ret til dagpenge i forbindelse med pasning af et alvorligt sygt barn under 18 år.

Din arbejdsgiver kan dog begrænse retten til tjenestefrihed til en måned per barn per kalenderår. Arbejdsgiver kan herudover bevilge yderligere tjenestefrihed uden løn i dagpengeperioden.

Reference: § 2 i aftale om fravær af familiemæssige årsager samt § 26 i barselsloven.

Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 15.41

Natasha Engstrøm Zibrandtsen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Michael T. Jensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Flemming Fage Sørensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk