Børn og familie

Barnets sygedage

Hvis dit barn er syg, skal du aftale med din arbejdsgiver, om du kan holde fri på barnets 1. og 2. sygedag.

Din arbejdsgiver vurderer, om du kan holde barnets 1. sygedag
Din arbejdsgiver skal se på, om:

  • hensynet til barnets forhold gør det nødvendigt
  • forholdene på tjenestestedet tillader det
  • barnet er under 18 år
  • barnet er hjemmeværende

Du kan risikere at få et nej, hvis forholdene på tjenestestedet ikke tillader det. Ved misbrug kan arbejdsgiver inddrage din adgang til tjenestefrihed.

Den 2. sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag, uanset om det er en arbejdsdag eller en fridag.

Forældre kan dele sygedagene mellem sig
Den ene kan holde fri den 1. sygedag, den anden på 2. sygedag. Det betyder, at selvom du ikke har holdt fri på barnets 1. sygedag, kan du holde fri på barnets 2. sygedag.

Ved barnets sygedag får du den løn, som du ville have fået under egen sygdom. Eventuelle fast påregnelige særlige tillæg indgår ikke i grundlaget for beregning af lønnen. 

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Siden er sidst opdateret: 28.11.23 kl. 12.05

Natasha Engstrøm Zibrandtsen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Michael T. Jensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Flemming Fage Sørensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk