Adoption

Før modtagelsen af barnet

Hvis du skal modtage et barn, har du ret til lønnet orlov.

Hvornår skal arbejdsgiver have besked?

Det kan være svært at sige, hvornår barnet kommer, men så vidt det er muligt, skal du fortælle det til arbejdsgiver tre måneder før, du forventer at modtage barnet.

Orlov før modtagelsen

Danmark
Hvis du skal modtage et adoptivbarn, der opholder sig på en institution eller lignende i Danmark, har du ret til lønnet orlov i op til en uge (eventuelt to uger) før modtagelsen, hvis du i den periode har ret til dagpenge.

Forlængelse fra en til to ugers orlov kan ske, hvis opholdet bliver længere end en uge af årsager, som ikke kan tilregnes de kommende adoptanter.

Udlandet
Hvis du skal modtage et adoptivbarn i udlandet, har du ret til lønnet orlov i op til fire uger (eventuelt otte uger) før modtagelsen, hvis du i den periode har ret til dagpenge.

Forlængelsen fra fire til otte ugers orlov kan ske, hvis opholdet i udlandet før modtagelsen af barnet bliver længere end fire uger af årsager, som ikke kan tilregnes til de kommende adoptanter.

Lønretten gælder fra udrejsedagen, og indtil barnet anses for modtaget, det vil sige, når de formelle betingelser for at tage barnet ud af landet er opfyldt. Den almindelige adoptionsorlov regnes fra dette tidspunkt, uanset om medarbejderen forbliver i udlandet.

Din arbejdsgiver kan bede om dokumentation for, at adoptionsmyndighederne kræver, at barnet hentes på sit opholdssted.

Reference: § 4 i barselsaftalen

Siden er sidst opdateret: 7.06.22 kl. 12.07