Børn og familie

Omsorgsorlov

Du kan søge omsorgsorlov i op til 5 dage om året, hvis en pårørende har behov for personlig omsorg pga. en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Hvem og hvad du kan få omsorgsorlov til 
Omsorgsorloven er en ny ordning fra 2022 og må ikke forveksles med barnets første og anden sygedag og omsorgsdage.

Du kan søge omsorgsorlov til at yde personlig omsorg eller støtte til: 

  • egne børn
  • forældre
  • ægtefælle/partner

I behøver ikke bo sammen for, at du kan søge. 

Du kan holde orloven samlet eller som enkeltdage. Hvis du har ubrugte dage tilbage, når året er slut, mister du dem. 

Du kan også søge omsorgsorlov til at yde personlig omsorg eller støtte til: 

  • personer, der bor i samme husstand som dig - f.eks. svigerforældre eller stedbørn 

Du får ikke løn under orloven. 

Hvordan du dokumenterer og søger omsorgsorlov
Din arbejdsgiver kan kræve, at behovet for omsorgsorlov bliver dokumenteret af en læge. Din arbejdsgiver kan ikke kræve at få den lægelige dokumentation udleveret.

Den lægelige dokumentation kan f.eks. være en indkaldelse til behandling eller anden dokumentation, der viser, at der i den konkrete situation er behov for væsentlig omsorg eller støtte, som skyldes en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Hvis du f.eks. kan vise din arbejdsgiver, at din pårørende skal til demensudredning eller udredning for kræft eller lignende, har du opfyldt dokumentationskravet.

Du kan også søge omsorgsorlov for at følge en pårørende, der lider af Alzheimers eller anden alvorlig fysisk eller psykisk sygdom til en blodprøve, et læge- eller tandlægebesøg.

Hvis du er pårørende til en, der er indlagt på hospitalet, eller en døende, der er på hospice, plejehjem eller lignende, kan du også søge omsorgsorlov. 

Du skal selv dokumentere behovet for orlov
Det  er arbejdsgiveren, der vurderer, om dokumentationskravet er opfyldt. Hvis du bliver afvist, kan du kontakte HKKF's Faglige Team.

Du skal selv skaffe og eventuelt betale for den relevante lægelige dokumentation. Du kan bruge den samme dokumentation til alle de 5 dage, du holder omsorgsorlov, hvis den drejer sig om samme person og sygdom - selvom du har delt orloven op i bidder. 

Hvis din pårørende kommer til at fejle noget yderligere/andet oveni, kan din arbejdsgiver kræve, at du dokumenterer dette, før du kan holde omsorgsorlovsdag med vedkommende i den forbindelse. 

Du må ikke holde en omsorgsorlovsdag, før du har fået den godkendt af din arbejdsgiver. 

Lovgrundlaget for omsorgsorlov

Lov om ændring af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager m.fl., 2022

Siden er sidst opdateret: 30.11.23 kl. 11.17

Natasha Engstrøm Zibrandtsen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Flemming Fage Sørensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Michael T. Jensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk