Børn og familie

Pasning af nærtstående

Du har ret til enten fravær eller tjenestefrihed, hvis du passer en nærtstående.

Nærtstående med nedsat funktionsevne/lidelse

Du har ret til fravær, hvis du efter § 118 i lov om social service ansættes af kommunen til at passe en nærtstående i hjemmet, fordi vedkommende har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, lidelse.

Du får ikke løn i perioden, og den medregnes ikke i løn- og pensionsancienniteten, herunder i pensionsalderen for tjenestemænd og andre ansatte med tjenestemandslignende pensionsordning.

Reference: § 7 i aftale om fravær af familiemæssige årsager.

Nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem

Du har ret til hel eller delvis tjenestefrihed med løn, hvis du efter § 119 i lov om social service får bevilget plejevederlag i forbindelse med pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Din arbejdsgiver betaler dig forskellen mellem plejevederlaget og sædvanlig løn i tjenestefrihedsperioden. Perioden medregnes fuldt ud i lønancienniteten, og der indbetales sædvanligt pensionsbidrag.

Reference: § 3 i aftale om fravær af familiemæssige årsager.

Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 16.18

Natasha Engstrøm Zibrandtsen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Michael T. Jensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Flemming Fage Sørensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk