Børn og familie

Tabt arbejdsfortjeneste

Du kan få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis du i hjemmet forsørger et barn under 18 år.

Hvis du får tabt arbejdsfortjeneste af din bopælskommune efter § 42 i lov om social service, har du ikke ret til tjenestefrihed. Det er din arbejdsgiver, der afgør, om du får lov til at holde tjenestefri, og du får ikke løn under tjenestefriheden.

Perioden medregnes fuldt ud i lønancienniteten, og din arbejdsgiver indbetaler sædvanligt pensionsbidrag. For tjenestemænd medregnes perioden fuldt ud i pensionsalderen.

Lov om social service § 42

Efter servicelovens § 42 skal kommunalbestyrelsen yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Ydelsen er betinget af, at det er nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moren eller faren, der passer barnet.

Reference § 6 i aftale om fravær af familiemæssige årsager.

Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 16.17

Natasha Engstrøm Zibrandtsen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Michael T. Jensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Flemming Fage Sørensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk