Ferie

12-procentordningen

I stedet for at holde ferie med løn og få særlig feriegodtgørelse på 1,5 pct., kan du vælge at være omfattet af 12-procentordningen.

12-procentordningen beregnes af hele den ferieberettigede løn (bruttoindkomst), dvs. løn inklusive alle skattepligtige løndele (inklusive arbejdstidsbestemte ydelser og/eller udbetalt merarbejde, der ikke anses som sædvanlig fast løn). Det gør ferie med løn ikke, den beregnes kun af den sædvanlige faste løn. 

Hvis du vil anvende 12-procentordningen, skal du gå ind på HR-portalen og finde blanketten ”Aftale om 12 % feriegodtgørelse”. Den skal du udfylde elektronisk. Når du har gjort det, modtager du en bekræftelse i e-Boks på, at den er modtaget hos arbejdsgiver.

Du skal søge hvert år
Hvis du er forudlønnet, skal du oplyse det senest den 31. juli*, og hvis du er bagudlønnet, skal du oplyse det senest den 31. august. Det vil så gælde for ferieåret, der begynder den 1. september og ét år frem. Du skal forny din anmodning inden starten af hvert ferieår.

*Det er HKKF’s opfattelse, at også forudlønnede kan vente med at sende anmodningen til den 31. august. På Forsvarets intranet er det dog angivet, at fristen for forudlønnede er den 31. juli.

Kan det betale sig at vælge 12 procentordningen?
Det kan give mening at anvende ordningen, hvis du forventer at få ekstraordinært mange arbejdstidsbestemte tillæg og/eller meget merarbejde udbetalt i optjeningsåret. Så kan en feriegodtgørelse på 12 pct. udgøre et højere beløb end løn under ferie samt den særlige feriegodtgørelse på 1,5 pct.

For at få mere ud af 12-procentordningen end ferie med løn kræver det altså, at man har arbejdstidsbestemte ydelser og/eller udbetalt merarbejde.

 

Siden er sidst opdateret: 18.04.24 kl. 17.13