Ferie

Ændring af ferie og fratrædelse

Det er svært at ændre en ferie, når den først er fastlagt, og det kræver, at nogle betingelser er opfyldt. Hvis du forlader Forsvaret, skal din arbejdsgiver indberette feriepenge for de feriedage, som du ikke har holdt.

Når ferien er fastlagt, kan ferietidspunktet som udgangspunkt ikke ensidigt ændres – hverken af dig eller arbejdsgiver. Det gælder uanset, om ferien er varslet af arbejdsgiver eller aftalt mellem dig og arbejdsgiver.

Der er dog mulighed for, at du og din arbejdsgiver kan aftale, at ferien holdes på et andet tidspunkt.
Hvis ganske særlige omstændigheder gør det nødvendigt, kan ledelsen ensidigt omlægge en allerede planlagt eller påbegyndt ferie. Det kræver, at følgende tre betingelser er opfyldt – og der er altid tale om en individuel og konkret vurdering:

  1. Der skal være tale om væsentlige driftsmæssige hensyn.
  2. Den opståede situation skal være upåregnelig/uforudsigelig for ledelsen.
  3. Det skal være nødvendigt, at ferien ændres for lige netop dig som medarbejder.

Hvis arbejdsgiver aflyser en planlagt ferie kollektivt, skal det være begrundet i, at arbejdsgiver ved, at alle medarbejderne i den konkrete afdeling skal aktiveres til opgaven.

Der skal være tale om force majeure-lignende situationer, og det vil normalt ikke være tilstrækkeligt, at der for eksempel er sygdom blandt de tilbageværende medarbejdere.

Sker ændringen med kortere varsel end de sædvanlige tre måneder for hovedferie og en måned for restferie, og før den planlagte ferie er påbegyndt, skal du have 1,8 timers betalt frihed for hver feriedag, der omlægges.

Sker ændringen efter, at ferien er påbegyndt, udgør kompensationen 3,6 timers betalt frihed for hver feriedag, der omlægges.

Betyder ændringen, at du må aflyse din ferie med økonomiske konsekvenser, kan du have krav på erstatning efter de almindelige erstatningsretlige regler. Det afhænger blandt andet af formålet med ferien. Du skal kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse med henblik på at få en vurdering af, om du har ret til erstatning.

Hvis du forlader Forsvaret

Hvis du fratræder din stilling i Forsvaret, skal din arbejdsgiver indberette feriepenge for de feriedage, som du ikke har holdt. De skal indberettes den sidste bankdag i den måned, hvor du fratræder.

Du får 12,5 procent af din samlede løn i ferieåret, som løber fra 1. september til 31. august (ferieåret). Der skal ikke beregnes feriepenge af løn under ferie. Tilgodehavende feriedage indbetales til FerieKonto.

Hvis du forlader det danske arbejdsmarked

Hvis du fratræder din stilling og samtidig forlader det danske arbejdsmarked, kan du få udbetalt de feriepenge, du har til gode, på én gang uden at holde ferien. Det gælder, hvis du modtager folkepension, førtidspension eller arbejdsgiverbetalt pension.

Det gælder ikke, hvis du modtager efterløn, og du skal være opmærksom på, at feriepengene kan blive modregnet i din efterløn, hvis du får dem udbetalt, før du går på pension.

Hvis du har været ansat med ret til ferie med løn, må din arbejdsgiver udbetale dine feriepenge direkte til dig, når du går på pension. Det kræver, at du sender dokumentation til din arbejdsgiver for, at du er gået på pension. Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvordan du vil have pengene udbetalt, for eksempel sammen med din sidste løn.

Arbejder du samtidig med, at du modtager pension, skal du holde ferie for at få feriepengene udbetalt. Du kan læse mere på borger.dk, hvor der også står om bestillingsfrister med videre. 

Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 14.34

Natasha Engstrøm Zibrandtsen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Flemming Fage Sørensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Michael T. Jensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk