Ferie

Afholdelse af feriedage

Du har krav på at holde fire ugers ferie. Tre af ugerne har du ret til at holde som sammenhængende ferie.

Feriedagene holdes i udgangspunkt som hele dage. Ferien starter ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag. Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du holder en halv feriedag på dage, hvor arbejdsgiver har valgt at give en halv fridag.

Optjent ferie holdes før ikkeoptjent ferie. Ferie holdes som udgangspunkt i den rækkefølge, den er optjent.

Du har krav på at holde fire ugers ferie i ferieåret, der løber fra 1. september til 31. august.

Du har ret til at holde mindst 3 ugers ferie i sammenhæng i ferieafholdelsesperioden. Denne ferie kaldes hovedferien. Du har ret til at holde hovedferien i hovedferieperioden, som løber fra 1. maj til 30. september.

Ferieloven giver mulighed for, at du aftaler med din arbejdsgiver, at hovedferien deles. Dog skal mindst 10 dage gives i sammenhæng, men den resterende del af hovedferien holdes som enkeltdage. Det kan ikke aftales på forhånd i eksempelvis en ansættelseskontrakt. Det skal aftales i en aktuel og konkret situation.

De resterende to ugers ferie (øvrig ferie) kan du holde på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af ferieafholdelsesperioden. Øvrig ferie skal som udgangspunkt holdes i sammenhængende perioder på mindst fem dage, men kan opdeles yderligere, hvis det er nødvendigt af hensyn til tjenestestedet.

Ferieloven giver også mulighed for, at du aftaler med din arbejdsgiver, at øvrig ferie deles i mere end to dele og herunder holdes som enkeltdage. Det kan ikke aftales på forhånd i f.eks. en ansættelseskontrakt. Det skal aftales i en aktuel og konkret situation.

Siden er sidst opdateret: 2.07.24 kl. 13.50

Natasha Engstrøm Zibrandtsen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Flemming Fage Sørensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk

Michael T. Jensen

Konsulent
Løn- og ansættelsesforhold
Telefon: 33 43 21 78
E-mail: faglig@hkkf.dk